§ 16 Kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmän palveluyksiköiden päälliköiden varahenkilöt

Lataa  Kuuntele 

TRE:1583/01.02.01/2020

Päätöspäivämäärä

30.9.2020

Päätöksen tekijä

Suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Assistentti Terhi Rannikko puh. 0400 860 338, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelujohtaja Taru Hurme puh. 040 806 2601, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmän yksiköiden päälliköiden varahenkilöpäätös tulee päivittää 1.10.2020 alkaen henkilövaihdoksista johtuen.

Tämä päätös korvaa aikaisemman suunittelujohtajan päätöksen 20.11.2019 § 18. 

Päätös

Kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmän palveluyksiköiden päälliköiden varahenkilöt ovat seuraavat:

Yleiskaavoitus
Yleiskaavapäällikkö (Pia Hastio)
1. varahenkilö projektiarkkitehti Anna-Lotta Kauppila
2. johtava erikoissuunnittelija Ulla Lautaoja

Asemakaavoitus
Asemakaavapäällikkö (Elina Karppinen)
1. varahenkilö yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen
2. varahenkilö projektiarkkitehti Riikka Rahkonen

Liikennejärjestelmän suunnittelu
Suunnittelupäällikkö (Ari Vandell)
1. varahenkilö liikenneinsinööri Timo Seimelä
2. varahenkilö liikenneinsinööri Heljä Aarnikko
3. varahenkilö vanhempi erikoissuunnittelija Pia Tuupanen

Viheralueet ja hulevedet
Suunnittelupäällikkö (Mirjam Larinkari)
1. varahenkilö kaupunginpuutarhuri Timo Koski
2. varahenkilö vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman

Rakennusvalvonta
Rakennusvalvontapäällikkö (Leena Jaskanen)
1. varahenkilö lupa-arkkitehti Annika Alppi
2. varahenkilö rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman
3. varahenkilö lupa-arkkitehti Minnamaarit Järvinen

Kiinteistönmuodostus
Maanmittausinsinööri (Antti Alarotu)
1. varahenkilö kiinteistöinsinööri Eino Jaskari

Allekirjoitus

Suunnittelujohtaja Taru Hurme

Organisaatiotieto

Tampere