§ 4 Kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmän palveluyksiköiden pääälliköiden varahenkilöt

Lataa  Kuuntele 

TRE:465/01.02.01/2019

Päätöspäivämäärä

1.4.2019

Päätöksen tekijä

Suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Assistentti Terhi Rannikko puh. 0400 860 338, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelujohtaja Taru Hurme puh. 040 806 2601, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmän yksiköiden päälliköiden varahenkilöpäätös tulee päivittää henkilövaihdoksista johtuen 1.4.2019 lukien. 

Tämä päätös korvaa aikaisemman suunittelujohtajan päätöksen 22.1.2019 § 1. 

Päätös

Kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkiympäristön suunnittelun palveluryhmän palveluyksiköiden päälliköiden varahenkilöt ovat seuraavat:

Yleiskaavoitus
Yleiskaavapäällikkö (Pia Hastio)
1. varahenkilö projektiarkkitehti Anna-Lotta Kauppila
2. johtava erikoissuunnittelija Erno Mäkinen

Asemakaavoitus
Asemakaavapäällikkö (Elina Karppinen)
1. varahenkilö yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen
2. varahenkilö projektiarkkitehti Riikka Rahkonen

Liikennejärjestelmän suunnittelu
Suunnittelupäällikkö (Ari Vandell)
1. varahenkilö liikenneinsinööri Timo Seimelä
2. varahenkilö liikenneinsinööri Heljä Aarnikko
3. varahenkilö vanhempi erikoissuunnittelija Pia Tuupanen

Viheralueet ja hulevedet
Suunnittelupäällikkö (Mirjam Larinkari)
1. varahenkilö kaupunginpuutarhuri Timo Koski
2. varahenkilö vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman

Rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja (Eija Muttonen-Mattila)
1. varahenkilö lupa-arkkitehti Annika Alppi
2. varahenkilö rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman
3. varahenkilö lupa-arkkitehti Minnamaarit Järvinen

Kiinteistönmuodostus
Maanmittausinsinööri (Antti Alarotu)
1. varahenkilö kiinteistöinsinööri Eino Jaskari

Allekirjoitus

Taru Hurme, suunnittelujohtaja

Organisaatiotieto

Tampere