§ 4 Osallistuminen EU CEF -rahoitteiseen Nordicway3-hankkeeseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7949/02.04.01/2019

Päätöspäivämäärä

22.1.2020

Päätöksen tekijä

Suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Mika Kulmala, puh. 05 038 26455, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelujohtaja Taru Hurme, puh. 040 806 2601, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

NordicWay-hanke käynnistettiin vuonna 2014 Pohjoismaiden viranomaisten ja yritysten yhteistyönä. Tavoitteena oli kokeilla ITS-direktiivin mukaisia ajoneuvojen väliseen tai infran ja ajoneuvojen tiedonsiirtoon perustuvia C-ITS -palveluita pohjoisissa olosuhteissa ja tutkia niiden vaikutusta tieliikenteen turvallisuuteen, sujuvuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Lopuksi arvioitiin palveluiden yhteiskuntataloudellisuutta. Tulokset osoittivat, että viestit parantavat liikenneturvallisuutta ja ovat kustannustehokkaista laajassa mittakaavassa tarjottuina. Markkinoiden todettiin tarvitsevan alkuvaiheessa tukea uusien C-ITS-toimintamallien toteuttamiseen.

NordicWay2-hankkeessa (2017-2020) tehtiin kehitystyötä, jossa luotiin toimintamalleja pilvipalveluille, joilla välitetään mobiiliverkossa tieliikenteen olosuhdetietoja (esim. liukas tienpinta).

Pohjoismaisena yhteistyönä on valmistelu rahoitushakemus NordicWay3 - Urban Connection -hankkeelle. Nordicway3-hankkeessa laajennetaan jo olemassa olevia ja kehitetään kaupunkiympäristöön soveltuvia C-ITS-ratkaisuja. Tavoitteena on edistää tieliikenteen automaation kehitystä pohjoisissa olosuhteissa, edistää uusien liikkumisen palveluiden käyttöönottoa sekä ottaa käyttöön uusia liikenteenhallinnan menetelmiä.

Hankkeessa mukana ovat Suomi, Tanska, Norja ja Ruotsi, jonka edustaja toimii hankkeen koordinaattorina. Suomesta hankkeeseen osallistuvat Traficom ja Väylä sekä Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupungit.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön liitteessä palvelualueen johtaja on siirtänyt suunnittelujohtajalle päätösvallan palvelujen hankkimiseksi 250 000 euroon asti, joten projektin toteutuspäätös kuuluu suunnittelujohtajan tehtäviin.

Projektiin liittyvistä hankinnoista päättää rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen (rakentaminen) ja/tai suunnittelupäällikkö Ari Vandell (suunnittelu).

Euroopan komission alainen INEA (Innovation and Networks Executive Agency) on myöntänyt projektille rahoitusta, hankenumero 2018-EU-TM-0026-S.  INEA ja projektin koordinaattori Trafikverket solmivat rahoitussopimuksen.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 19,03 miljoonaa euroa. Kustannusarviosta Suomen osuus 4,2 miljoonaa euroa ja siitä Tampereen osuus 230 000 euroa. Korvauksia haetaan ostopalveluille. Projektin omarahoitusosuus on 50 %, eli Tampereen kaupungin budjetista 115 000 euroa on EU CEF-rahoitusta ja 115 000 euroa kaupungin omarahoitusta. 

Kaupungin omarahoitusosuudesta vastaa käyttötalouden kustannusten ja suunnitteluinvestointien osalta kaupunkiympäristön suunnittelu, kustannuspaikka 111853, ja rakentamisinvestointien osalta kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito, kustannuspaikka 111852.   

Projektin toteuttamisaika Tampereen kaupungilla on 1.1.2020 - 31.12.2023.  Rahoitus on käytettävissä 31.12.2023 saakka.

Projektin omistaja on suunnittelupäällikkö Ari Vandell.

Projektipäällikkönä toimii Mika Kulmala.

Taloushallinnon yhteyshenkilö on projektiasiantuntija Tuomas Pystynen projektitoimistosta.

Projektipäällikön esimiehenä toimii hänen vakituinen esimiehensä suunnittelupäällikkö Ari Vandell ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehenä hänen vakituinen esimiehensä palvelupäällikkö Sirpa Kolehmainen.

Menojen ja tulojen hyväksyntäoikeus ja tilaamisoikeudet projektiin liittyvissä asioissa määrittyvät projektin omistavan yksikön tilaamisoikeuksien mukaisesti.

Projektiin liittyvien laskujen asiatarkastus kuuluu projektipäällikölle.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

Projektin toteuttaminen on hyväksytty kaupunkiympäristön palvelualueen johtoryhmässä 16.1.2020.

Päätös

EU CEF -rahoitteinen Nordicway3 -projekti toteutetaan ajalla 1.1.2020 - 31.12.2023 Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueella.

Yhteispohjoismaista projektia koordinoi Ruotsi. Suomen osatoteutuksessa mukana ovat Traficom sekä Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupungit.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 19,03 miljoonaa euroa. Kustannusarviosta Suomen osuus 4,2 miljoonaa euroa ja siitä Tampereen osuus 230 000 euroa. Korvauksia haetaan ostopalveluille ja matkakuluille. Projektin omarahoitusosuus on 50 %, eli Tampereen kaupungin budjetista 115 000 euroa on EU CEF-rahoitusta ja 115 000 euroa kaupungin omarahoitusta. 

Projektia rahoittaa Euroopan komission alainen INEA (Innovation and Networks Executive Agency), hankenumero 2018-EU-TM-0026-S.  Kaupungin omarahoitusosuudesta vastaa käyttötalouden kustannusten ja suunnitteluinvestointien osalta kaupunkiympäristön suunnittelu, kp 111853, ja rakentamisinvestointien osalta kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito, kp 111852.   

Rahoitus on käytettävissä 31.12.2023 saakka.

Projektin omistaja on Ari Vandell.

Projektipäälliköksi nimetään Mika Kulmala.

Projektin käyttötalouden kustannukset ja mahdolliset suunnitteluinvestoinnit maksetaan kustannuspaikalta 111853 ja projektin SAP-tunnus on E1110_ 19_ 3. Projektin rakentamisinvestoinnit aktivoidaan kustannuspaikalle 111852 myöhemmin perustettaville investointiprojekteille. Rahoittajan maksama rahoitusosuus 50 % kustannuksista tuloutetaan kustannuspaikoille kustannusten mukaisesti.

Allekirjoitus

Suunnittelujohtaja Taru Hurme

Organisaatiotieto

Tampere