§ 4 Tampereen kävelyn ja kaupunkielämän toimenpideohjelman ja pyöräliikenteen kehittämisohjelman toteuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1011/00.01.05/2021

Päätöspäivämäärä

8.2.2021

Päätöksen tekijä

Suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Sanna Ovaska, p. 040 8013125, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelujohtaja Jukka Lindfors, p. 050 559 4139, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

 

Kävelyn ja kaupunkielämän ohjelma ja pyöräliikenteen kehittämisohjelma tukevat Tampereen kaupungin kestävälle liikkumiselle asetettuja tavoitteita.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön § 4 mukaan palveluryhmän johtaja johtaa palveluryhmänsä toimintaa ja toiminnan organisointia ja kehittämistä.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 116 100 euroa, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on 58 050 euroa ja Tampereen kaupungin osuus on 58 050 euroa.

Projektille on myönnetty 3.2.2021 Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta 58 050 € (TRAFICOM/528840/05.03.162.01/2020). Tampereen kaupungin rahoitusosuudesta 58 050 € vastaa liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikkö.

Projektin toteuttamisaika on 1.1.2021-31.12.2021. Rahoitus on käytettävissä 31.12.2021 saakka.  

Projektin omistaja on suunnittelupäällikkö Ari Vandell ja projekti toteutetaan Tampereen kaupungin liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikössä.

Projektipäällikkönä toimii liikenneinsinööri Katja Seimelä.

Taloushallinnon yhteyshenkilö on projektiasiantuntija Tiina-Maija Mattila konsernihallinnon tukipalveluista.

Projektipäällikön ja projektiryhmän jäsenten esimiehenä toimii suunnittelupäällikkö Ari Vandell ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehenä hänen vakituinen esimiehensä.

Menojen ja tulojen hyväksyntäoikeus ja tilaamisoikeudet projektiin liittyvissä asioissa määrittyvät projektin omistavan yksikön tilaamisoikeuksien mukaisesti.

Projektiin liittyvien laskujen asiatarkastus kuuluu pyöräliikenteen ohjelman osalta liikenneinsinööri Timo Seimelälle ja kävelyn toimenpideohjelman osalta liikenneinsinööri Katja Seimelälle.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

Projekti on käsitelty ja hyväksytty toteutukseen Kaupunkiympäristön palvelualueen johtoryhmässä 16.12.2020.

 

Päätös

 

Tampereen kävelyn ja kaupunkielämän toimenpideohjelma sekä pyöräliikenteen kehittämisohjelma -projekti toteutetaan ajalla 1.1.2021-31.12.2021 Tampereen kaupungin liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikössä.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 116 100 euroa, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on 58 050 euroa ja Tampereen kaupungin osuus on 58 050 euroa.

Projektille on myönnetty 3.2.2021 Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta 58 050 € (TRAFICOM/528840/05.03.162.01/2020). Tampereen kaupungin rahoitusosuudesta 58 050 € vastaa liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikkö.

Rahoitus on käytettävissä 31.12.2021 saakka.

Projektin omistaja on suunnittelupäällikkö Ari Vandell.

Projektipäälliköksi nimetään liikenneinsinööri Katja Seimelä ja projektiryhmään nimetään lisäksi liikenneinsinööri Timo Seimelä, projektipäällikkö Sanna Ovaska, vanhempi erikoissuunnittelija Katri Jokela ja erikoissuunnittelija Jukka Uusitalo.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 111853 ja projektin SAP-tunnus on H1110_21_02.

 

Allekirjoitus

Suunnittelujohtaja Jukka Lindfors

Organisaatiotieto

Tampere