§ 5 Uudet turvalliset ratkaisut pyöräliikenteessä? Vaikutusten arviointi Tampereella ja Kangasalla -hankkeen toteuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1010/00.01.05/2021

Päätöspäivämäärä

8.2.2021

Päätöksen tekijä

Suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Sanna Ovaska, p. 040 8013125, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelujohtaja Jukka Lindfors, p. 050 559 4139, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

 

Projektissa arvioidaan uuden tieliikennelain mukaisia pyöräliikenteen ratkaisuja erilaisissa ympäristöissä Tampereella ja Kangasalla. Arvioitavat ratkaisut Tampereella ovat kaksisuuntainen pyöräliikenne yksisuuntaisella kadulla ja yhteiskatu/pyöräkatu. Arviointiin yhdistetään viestintäkampanja, jonka tavoitteena on lisätä asukkaiden tietoisuutta toteutetuista uusista pyöräliikenteen järjestelyistä ja edesauttaa turvallista liikennekäyttäytymistä.

Projekti tukee kestävälle liikkumiselle asetettuja tavoitteita ja liikenneturvallisuutta. Projektin tulokset tukevat uusien kohteiden suunnittelua.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön § 4 mukaan palveluryhmän johtaja johtaa palveluryhmänsä toimintaa ja toiminnan organisointia ja kehittämistä.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 42 901 euroa, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on 27 534,14 euroa ja Tampereen kaupungin osuus on 15 366,86 euroa.

Projektille on myönnetty 28.1.2021 Traficomin tieliikenteen turvallisuustoiminnan valtionavustus 21 450,50 euroa (TRAFICOM/528862/05.03.143/2020). Kangasalan kaupunki osallistuu projektin kustannuksiin 6 083,64 eurolla. Tampereen kaupungin rahoitusosuudesta 15 366,86 euroa vastaa liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikkö.

Projektin toteuttamisaika on 1.2.2021-30.6.2022. Rahoitus on käytettävissä 30.6.2022 saakka.  

Projektin omistaja on suunnittelupäällikkö Ari Vandell ja projekti toteutetaan Tampereen kaupungin liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikössä. Projektin osarahoittaja on Kangasalan kaupunki.

 Projektipäällikkönä toimii Sanna Ovaska.

 Taloushallinnon yhteyshenkilö on projektiasiantuntija Tiina-Maija Mattila konsernihallinnon tukipalveluista.

Projektipäällikön ja projektiryhmän jäsenten esimiehenä toimii suunnittelupäällikkö Ari Vandell ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehenä hänen vakituinen esimiehensä.

Menojen ja tulojen hyväksyntäoikeus ja tilaamisoikeudet projektiin liittyvissä asioissa määrittyvät projektin omistavan yksikön tilaamisoikeuksien mukaisesti.

Projektiin liittyvien laskujen asiatarkastus kuuluu projektipäällikölle.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

Projekti on käsitelty ja hyväksytty toteutukseen Kaupunkiympäristön palvelualueen johtoryhmässä 16.12.2020.

 

 

 

Päätös

 

Uudet turvalliset ratkaisut pyöräliikenteessä? Vaikutusten arviointi Tampereella ja Kangasalla -projekti toteutetaan ajalla 1.2.2021-30.6.2022 Tampereen kaupungin liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikössä.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 42 901 euroa, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on 27 534,14 euroa ja Tampereen kaupungin osuus on 15 366,86 euroa.

Projektille on myönnetty 28.1.2021 Traficomin tieliikenteen turvallisuustoiminnan valtionavustus 21 450,50 euroa (TRAFICOM/528862/05.03.143/2020). Kangasalan kaupunki osallistuu projektin kustannuksiin 6 083,64 eurolla. Tampereen kaupungin rahoitusosuudesta 15 366,86 euroa vastaa liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikkö.

Rahoitus on käytettävissä 30.6.2022 saakka.

Projektin omistaja on suunnittelupäällikkö Ari Vandell.

Projektipäälliköksi nimetään Sanna Ovaska ja projektiryhmään nimetään lisäksi liikenneinsinööri Timo Seimelä ja erikoissuunnittelija Jukka Uusitalo.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 111853 ja projektin SAP-tunnus on H1110_21_01.

 

Allekirjoitus

Suunnittelujohtaja Jukka Lindfors

Organisaatiotieto

Tampere