§ 1 Asiantuntijapalvelun hankinta Gofore Oyj:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:6082/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

25.5.2020

Päätöksen tekijä

Suunnittelujohtaja, Tampere Junior -hanke

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelujohtaja Leena Viitasaari, puh. 050 553 8672, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Gofore Oyj on tuottanut Tampere Junior hankkeelle tilannekuvan tamperelaista lapsiperheistä.

Analyysissa tutkittiin, miten Tampereen kaupungin lapsiperheisiin liittyvää tietoa ja kansallisia tietovarantoja voidaan käyttää perhetilanteiden tilannekuvan luomisessa. Analyysissä tarkasteltiin lapsen näkökulmasta lasten ja perheiden tilaa sekä perhesuhteiden monimuotoisuutta (perheverkostojen muodot) ja sukulaissuhteiden maantieteellistä etäisyyttä.

Nyt hankittavassa kakkosvaiheessa Tampereen kaupunki haluaa jatkaa kokeiluja kaupungin alueella asuvien lapsiperheiden tilannekuvien synnyttämiseksi ja laajentamalla lapsiperheiden datan kattavuutta mallintamistyössä.

Projektin ensimmäinen on edistynyt lupaavasti, mutta alkuperäiseen suunnitelmaan on tullut muutama aikatauluun ja työmäärään vaikuttavaa muutosta, kuten valtakunnallisen Findatan toiminnan alkaminen keväällä 2020. Datan hankinta ja analyysin käsittelyn osalta viranomaisten vaatimat tietosuojan toteutumisen varmistavat käsittelyprosessit ovat vieneet projektin aikaa ja työpanosta alkuperäistä suunnitelmaa enemmän. Lisäksi kaikkia tavoiteltuja data-aineistoja ei ole vielä saatu projektin käyttöön. Lapsiperhemallin rakentaminen on tapahtunut yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Projektin tavoiteaikataulu on siirtynyt kevät 2020:sta syys-lokakuulle 2020:een.

Gofore Oyj on kilpailutettu Tampereen kaupungin puitesopimustoimittajaksi johdon konsultointipalveluissa ja tämä hankinta kohdentuu koriin 3 tuloksellisuuden johtaminen ja kehittäminen. Työ on hinnoiteltu puitesopimuksen mukaisesti hintaan 95 euroa/h (alv 0 %).

Päätösvallan peruste: hyvinvointipalvelujen toimintasääntö, liite: päätösvallan delegointimatriisi.

Päätös

Lapsiperheiden tilanteiden klusterointi rekisteridatalla (vaihe2) hankitaan Gofore Oyj:ltä.

Työmääräarvio on yhteensä 35-45 htp.

Hankinnan kustannukset ovat yhteensä 24 937,50 euroa - 32 062,50 euroa (alv 0 %), kuitenkin enintään 32 062,50 euroa (alv 0 %). Hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 122070 (Tampere Junior).

Allekirjoitus

Suunnittelujohtaja Leena Viitasaari

Organisaatiotieto

Tampere