§ 7 Ahvenispuiston yleissuunnitelma

Lataa  Kuuntele 

TRE:7036/10.03.04/2020

Päätöspäivämäärä

13.1.2021

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Milja Nuuttila, puh. 050 413 1911, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Vs. suunnittelupäällikkö Timo Koski, puh. 050 345 7568, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kunnostettava alueleikkipaikka sijaitsee Ahvenispuiston koillisosassa Valtaraitin varrella Hervannassa. Leikkipaikkaa rajaa eteläpuolella asfalttipintainen puistokäytävä ja länsi- sekä pohjoispuolella betonikivipintainen käytävä. Leikkipaikan eteläpuolella on kallioinen puistometsikkö. Alueen itäreuna rajautuu Valtaraittiin.

Kunnostaminen koskee olevaa, 30.5.1979 kaupunginvaltuuston päätöksellä rakennettua puistoa. Leikkipaikka tehtiin myös v. 1979 viereisen seurakunta- ja vapaa-aikakeskuksen valmistumisen yhteydessä. Leikkipaikka on kunnostettu viimeksi 2008 (suunnittelupäällikön päätöksellä 8.11.2007). Kunnostuksessa ei tehdä olennaisia muutoksia nykyisen alueen toiminnallisuuteen.

Aidatun leikkipaikan puurunkoiset leikkivälineet ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Leikkipaikka on kovassa käytössä, joten sinne on valittu kestävät ja monipuoliset usealle samanaikaiselle leikkijälle soveltuvat uudet välineet. Leikkipaikan länsireunassa on muusta leikkitoiminnasta erillään kunnostettu Mobilus-väline, joka säilytetään.
Leikkipaikan hyväkuntoinen metallielementtiaita säilytetään ja kaikki portit uusitaan.

Uusiksi välineiksi tulee moniosainen keinuteline, jossa on neljä kumilautaistuinta, kaksi turvaistuinta ja pesäkeinu. Keinutelineen yhteyteen tulee karuselli. Pienten lasten leikkeihin on hiekkalaatikko, kahden liukumäen tuplatorni, jousikeinu ja kolmen istuimen keinulauta. Isompien lasten leikkeihin on monitoimiteline, jossa on kiipeily-, liukumis- ja oleskeluelementtejä. Tasapainoiluvälineessä voi olla yhtä aikaa useampi käyttäjä. Torniköysirata on isommille lapsille soveltuva liukumisväline.

Turva-alueiden pintamateriaalina käytetään erivärisiä hiekkatekonurmia. Aidatun leikkialueen keskikäytävällä käytetään orgaanista seosainetta sitomaan kivituhkapinta niin, että alueen huolto ja esteetön kulku on helpompaa. Nykyinen betonikivistä tehty shakkiruudukko ja pensasryhmät poistetaan.

Leikkipaikan keskivaiheilla kulkevan poikittaiskäytävän reunaan tehdään 4 x 15 metrin kokoinen kivituhkapintainen petankkikenttä. Aidatun leikkialueen viereen asennetaan tekonurmipinnalle pingispöytä.
Nykyiset hyväkuntoiset penkit ja roska-astiat säilytetään. Käytävien varsille asennetaan uusia penkkejä. Kaikki valaisimet uusitaan. Leikkipaikan vieressä olevaa puustoa harvennetaan.

Yleissuunnitelmaluonnos oli nähtävänä netissä, Frenckellin palvelupisteellä ja maastossa 4. -18.12.2020. Suunnitelmaluonnoksesta saatiin kolme palautetta, joissa toivottiin kaarimallisen polkupyörätelineen korvaamista runkolukittavalla mallilla, koska kaarimallinen teline voi vaurioittaa vanteita ja jarrulevyjä, eikä mahdollista pyörän kunnollista lukitusta. Toivottiin myös pyörätelineiden määrän lisäämistä. Palautteiden johdosta suunnitelmaan lisättiin runkolukittavat polkupyörätelineet leikkipaikan pohjoisreunaan pyöräilyn paikallisreitin varrelle. Lasten pyörille tarkoitettu helppokäyttöinen kaarimallinen teline säilytettiin puistokäytävän reunassa lähellä leikkipaikan käyntiporttia.

Yleissuunnitelmaa käytetään rakennussuunnitelman pohjana. Rakennussuunnitelmassa esitetään tarkentuneet käytävien pintamateriaali- ja valaistustiedot, poistettavat puut, leikkipaikan pintamateriaali-, väline-, valaistus- ja varustetiedot.

Ahvenispuiston rakennettava pinta-ala on yhteensä n. 3264 m2 eli ja kustannusarvio kokonaisuudessaan 260 000 €, joten neliökustannukseksi muodostuu 79,5 €.

Ahvenispuiston kunnostaminen sisältyy vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan.

Päätös

Hyväksytään Ahvenispuiston yleissuunnitelma nro 18/21256/2 kustannusarvioineen toteutuksen pohjaksi.

Allekirjoitus

vs. suunnittelupäällikkö Timo Koski

Organisaatiotieto

Tampere