§ 7 Automaattisen sadantamittauksen hankinta Vuorekseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1056/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

20.2.2020

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Projektisuunnittelija Salla Leppänen p. 044 423 5406, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Vs. suunnittelupäällikkö Timo Koski p. 050 3457568, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

EU-rahoitteinen UnaLab-projekti seuraa Vuoreksen hulevesijärjestelmän toimivuutta kahden automaattisen veden laadun ja virtaaman mittausaseman avulla. Näiden mittausten lisäksi projektissa on tarkoitus arvioida hulevesikokonaisuuden toimivuutta ja riittävyyttä tulvien ehkäisemisessä. Näihin arviointeihin tarvitaan sadantatietoa. Lähin sadannan mittausasema sijaitsee Härmälässä. Se on liian kaukana luotettavien tulvariskiarvioiden laatimiseen. Näin ollen sadannan mittaus tutkimusalueella on tarpeen. Luode Consulting Oy on laatinut tarjouksen jatkuvatoimisesta sadannan mittauspalvelusta ns. avaimet- käteen palveluna. Palvelu sisältää mittarin, asennuksen, kalibroinnit, tiedonsiirron, datapalvelun, huollot, uudet laitteet seuranta- aikana rikkoutuneiden tilalle sekä laadunvarmistuksen siten, että data on luotettavaa ja julkaisukelpoista. Mittausdata on tarvittaessa siirrettävissä tilaajan omaan tietojärjestelmään. Luode Consulting tarjoaa mittauspalvelua hintaan 850 euroa /kk (alv. 0%) ja asennustöitä hintaan 1 250 euroa (alv. 0%). Laskutus tapahtuu kerran kuukaudessa. Mittaukset käynnistetään maaliskuussa 2020 ja seurantaa jatketaan 31.5.2022 saakka.

Päätös

Vuoreksen sadannan automaattinen mittaus tilataan Luode Consulting Oy:ltä hintaan 850 euroa/kk (alv 0%) ja asennustyöt hintaan 1 250 euroa (alv 0%) tilattavan palvelun hinta yhteensä 24 200 euroa (alv 0%). Mittaukset käynnistetään maaliskuussa 2020 ja seurantaa jatketaan 31.5.2022 saakka. Laskut asiatarkastaa projektisuunnittelija Salla Leppänen ja kustannukset kohdistetaan UnaLab-projektille seuraavasti: kustannuspaikka 111851 ja projekti E1110_1751_43.

Allekirjoitus

Vs. suunnittelupäällikkö Timo Koski p. 050 3457568, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Organisaatiotieto

Tampere