§ 8 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös koskien Näyttämönpuiston yleissuunnitelmaa

Lataa  Kuuntele 

TRE:8078/10.03.04/2018

Päätöspäivämäärä

25.2.2020

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelupäällikkö vs. Timo Koski, puh. 050 345 7568

Päätöksen perustelut

Suunnittelupäällikkö hyväksyi 5.3.2019 § 6 Näyttämönpuiston yleissuunnitelman. Päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Yhdyskuntalautakunta jätti 2.5.2019 § 129 tutkimatta, koska suunnittelupäällikön päätökseen ei katsottu olevan muutoksenhakuoikeutta. Lautakunnan päätöksestä valitettiin edelleen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on päätöksellään 23.12.2019 hylännyt valituksen ja vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Päätös on lainvoimainen.

 

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös merkitään tiedoksi.

Allekirjoitus

Suunnittelupäällikkö vs. Timo Koski

Organisaatiotieto

Tampere