§ 59 Hulevesien vähentäminen jätevesiviemäreissä -suunnitelman tilaaminen Sitowise Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:6113/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

22.10.2020

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman, etunimi.sukunimi@tampere.fi, p. 040 801 6946

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelupäällikkö Timo Koski, etunimi.sukunimi@tampere.fi, p. 050 3457568

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksen yhtenä toimenpiteenä on hulevesien määrän vähentäminen jätevesiviemäreissä. Tampereen kaupunki tarvitsee toimintamallin, millä teknisillä menetelmillä ja minkälaiset hallinnolliset prosessit huomioon ottaen hulevesiä voidaan erotella jätevesistä. Tämän lisäksi on tarpeen tarkastaa, onko hulevesiviemäreihin tehty vääriä liitoksia jätevesistä. 

Hulevesien vähentäminen jätevesiviemärissä - suunnittelutyön tarkoituksena on luoda Tampereen kaupungille malli, minkä mukaan hulevesien määrää jätevesiviemäreissä vähennetään. Koska kyseessä on uuden toimintamallin luominen niin teknisesti kuin hallinnollisesti, järjestettiin suunnitelman hankinnasta hulevesiasiantuntija- ja suunnittelupalveluiden puitesopimuksen (Dno 369/2017) mukainen minikilpailutus puitesopimuskumppaneille.

Puitesopimuskumppaneille ilmoitettiin minikilpailutuksesta sähköpostitse 18.6.2020. Määräaikaan mennessä saatiin tarjous Sitowise Oy:ltä, AFRY Finland Oy:ltä, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä ja Ramboll Finland Oy:ltä. Kaikille puitesopimuskumppaneille ilmoitettiin sähköpostitse 1.10.2020 mahdollisuudesta täsmentää tarjouksia. Täsmennetyt tarjoukset tuli toimittaa 7.10.2020 klo 12 mennessä.

Tarjousten arviointi:

Tarjouksia vertailtiin tarjouspyynnön mukaisesti seuraavin kriteerein:

Työn tehokkuus (tuotokset suhteessa työmäärään) 1-5 p

Työmenetelmien monipuolisuus 1-5 p

Työmenetelmien toimivuus 1-5 p

Työmenetelmien innovatiivisuus 1-5 p.

Ramboll Finland Oy:n tarjous suljettiin minikilpailusta, koska tarjous ei ole mittaussuunnitelman ja mittauksista esitetyn kustannusarvion osalta tarjouspyynnön mukainen.

Tarjousten vertailu perusteluineen on esitetty erillisessä taulukossa päätöksen liitteenä. Vertailuperusteiden mukaisesti korkeimmat pisteet sai  Sitowise Oy.

Hankinnan valmisteluun ja arviointiin osallistuivat Viheralueet ja hulevedet- yksiköstä Maria Åkerman ja Kimmo Mäkinen ja Tampereen Vesi Liikelaitokselta Pekka Laakkonen ja Jouni Hyypiä.

Hankinnan ennakoidun arvon osuus Viheralueet ja hulevedet- yksikön osalta on n. 28 050 euroa. Tampereen Vesi Liikelaitos on päättänyt osallistumisestaan hankkeeseen ja valtuuttanut Viheralueet ja hulevedet - yksikön suunnittelupäällikön tekemään hankintapäätöksen (TRE: 6141/02.05.00/2020).

 

Päätös

Hulevesien vähentäminen jätevesiviemäreissä  -suunnitelman toimittajaksi valitaan Sitowise Oy (2335445-0). Tilattavan työn kustannusarvio on 56 095 euroa (alv 0 %).

Kustannusarviota ei saa ylittää ilman tilaajan suostumusta.

 

Allekirjoitus

vs. suunnittelupäällikkö Timo Koski

Organisaatiotieto

Tampere