§ 113 Hulevesilaskumuistutus laskusta nro 0103315577

Lataa  Kuuntele 

TRE:1426/02.04.03/2019

Päätöspäivämäärä

17.4.2019

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman, etunimi.sukunimi@tampere.fi, p. 040 801 6946

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelupäällikkö Mirjam Larinkari, etunimi.sukunimi@tampere.fi, p. 040 594 0721

Päätöksen perustelut

Hulevesilaskua koskeva tiedustelu koskee kiinteistöä 837-035-6634-0002 (lasku nro 0103315577). Muistutus on kirjattu palautejärjestelmään ID-numerolla 1062615. Muistutuksessa tiedustellaan laskun jakamisen tapaa, koska tontti on sekä asumis- että teollisuuskäytössä.

Kiinteistön 837-035-6634-0002 hulevesilasku on muodostunut maksuluokan kolme mukaan kiinteistön T-alkuisen kaavamerkinnän seurauksena. Yhdyskuntalautakunnan hulevesimaksun määräytymisen perusteita koskevan päätöksen (YLA 17.4.2018 § 67 hulevesitaksa 3 §) mukaan maksuluokkaan kolme kuuluvat kaavamerkinnältään K, C, T-, LR- tai LH- alkuiset kiinteistöt jos niillä on rakennus.

Yleensä kaavamääräykseltään K, C, T-, LR- tai LH- alkuiset kiinteistöt ovat teollisuus- ja liikennealueita, joilla on pientalorakentamiseen verrattuna merkittävästi suurempia kattopinta-aloja ja pysäköintialueita suhteessa kiinteistön pinta-alaan, eli vettä läpäisemättömän pinnan määrä on suuri. Lisäksi teollisuus- ja pysäköintialueilla on enemmän liikennettä kuin pientaloalueilla, mikä heikentää alueelta syntyvän huleveden laatua. Näistä syistä maksuluokalle kolme kohdistuvat hulevesimaksut ovat pientalojen hulevesimaksuja merkittävästi suuremmat.

Puolet kiinteistöstä 837-035-6634-0002 on pientalokäytössä ja tältä osin todellinen käyttötarkoitus vastaa maksuluokan yksi mukaista pientalorakentamista.

Päätös

Hulevesilasku tarkistetaan. Kiinteistölle muodostetaan kaksi hulevesilaskua, joista toinen koskee teollisuuskäytössä olevaa kiinteistön osaa (maksuluokka 3) ja toinen pientalokäytössä olevaa kiinteistön osaa (maksuluokka 1). Laskut muodostetaan kiinteistön kuntarekisterin mukaisten omistusosuuksien suhteessa.

Teollisuuskäytössä olevan kiinteistön osan hulevesimaksuksi muodostuu 442,75 euroa ja pientalokäytössä olevan kiinteistön osan hulevesimaksuksi muodostuu 55,34 euroa. Tarkistetut laskut toimitetaan viranhaltijapäätöksen jälkeen.

Hulevesilaskulle nro 0103315577 muodostetaan hyvityslasku eikä laskua tarvitse maksaa.

Allekirjoitus

Suunnittelupäällikkö Mirjam Larinkari

Organisaatiotieto

Tampere