§ 4 Karosenpuiston yleissuunnitelma

Lataa  Kuuntele 

TRE:7867/10.03.04/2018

Päätöspäivämäärä

14.1.2019

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Milja Nuuttila, puh. 050 413 1911, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelupäällikkö Mirjam Larinkari, puh. 040 594 0721, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Karosenpuisto on Kaukajärven (Annalan) kaupunginosassa sijaitseva kaupunginosapuisto. Karosenpuistossa on alueleikkipaikan lisäksi pieni pelikenttä. Puiston ympärillä on pääosin rivi- ja kerrostaloasutusta. Puiston koillisosa on metsäistä ja muu osa puistosta on avointa nurmialuetta.

Kunnostuksen tavoitteena on lisätä puiston käyttöä parantamalla turvallisuutta, viihtyvyyttä ja toiminnollisuutta. Edellinen kunnostus tehtiin vuonna 2003. Leikkivälineet ovat kuluneita ja uusittavissa. Köysiradan kuluneet osat uusitaan ja pylväät maalataan. Leikkipaikan kivituhkapinta vaihdetaan leikkivälineiden kohdalla hiekkatekonurmeksi, jossa putoamisalueiden kohdille tulee vaadittavat joustoalueet. Uusina välineinä tulevat keinuteline kumilauta-, turva- ja linnunpesäistuimilla, kiipeilyteline kahdella liukumäellä, hiekkalaatikko, jousikiikku ja tasapainoilulauta. Kentän päätyihin tulee panssariverkkoaidat maalatuilla pylväillä ja maalit, jotka poistetaan luistelukaudeksi. Kentän yhteyteen tulee monipuoliseen kuntoilukäyttöön street workout-teline.

Kentän ja leikkipaikan kuivatusta parannetaan nostamalla molempien alueiden pintoja ja tekemällä matalat ojapainanteet reuna-alueille. Ojien vedet johdetaan hulevesikaivoihin. Nykyiset ojat perataan kevyesti tarvittavilta osin. Kaikki kivituhkapinnat uusitaan.

Puustoa täydennetään uusilla istutuksilla.

Valaisintekniikka päivitetään nykyaikaiseksi ja kentän valaistusta parannetaan. Hoitoluokat säilyvät ennallaan.

Suunnitelman 14. – 31.12.2018 nähtävillä olleesta luonnoksesta on ollut mahdollista antaa palautetta. Palautteita annettiin kolme. Ympäristönsuojelun palautteessa kommentoitiin liito-oravayhteyden kehittämistä lajille soveltuvilla puustoistutuksilla ja liito-oravan ottamista huomioon metsäaluetta koskevissa toimenpiteissä. Muut palautteet koskivat mm. leikkivälineitä, pelikentän aitatarvetta ja -materiaalia, tekonurmen turvallisuutta, valaistusta, kuivatusta, metsän hoitoluokitusta ja käsittelyä.

Palautteet otettiin huomioon lisäämällä suunnitelmaan istutettavat puut ja poistamalla pelikentän sivuaita. Tornileikkiteline muutettiin toiseen malliin, jossa on kaksi liukumäkeä.

Kohde sisältyy vuoden 2019 työohjelmaan.

Suunnitelman kustannusarvio on 146 000 euroa ja kunnostettavaa pinta-alaa on 10 600 m2, joten neliökustannukseksi muodostuu 13,78 euroa.

Päätös

Hyväksytään Karosenpuiston yleissuunnitelma, piirustus n:o 18/20587/2 kustannusarvioineen.

Allekirjoitus

Mirjam Larinkari, suunnittelupäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere