§ 166 Kaupunkipuulinjauksen hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:6895/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

7.11.2019

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

ympäristösuunnittelija Jyrki Lehtimäki, puhelin 044-4235405, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

vs. suunnittelupäällikkö Timo Koski, puhelin 050 3457568, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

 

Kaupunkiympäristön suunnittelu / Viheralueet ja hulevedet yksikkö tekee kaupunkipuulinjauksen.
Hankkeessa laaditaan kirjallinen dokumentti, jolla määritetään kaupunkipuita koskevat periaatteet.
Hanketta ohjataan Viheralueet ja hulevedet yksikön työnä olemassa olevalla resurssilla.
Valmistelu- ja kirjoitustyön tekee konsultti, jolla on laajaa kokemusta ja asiantuntemusta aihepiiristä.

Viheralueet ja hulevedet yksikkö ja Viher-Arkki pitivät 29.10.2019 valmistelukokouksen, jonka tarkoituksena oli toimia konsulttityön tarjouksen laadinnan pohjana.
Kokouksen perusteella Viher-Arkki on laatinut tarjouksen työstä. Tarjouksen arvioitu arvonlisäveroton kokonaissumma on 17 920 euroa.
Työ laskutetaan toteutuneiden työtuntien perusteella tarjouksen mukaisilla tuntihinnalla ja muilla kuluilla.

Hankinta tehdään suorahankintana ilman kilpailutusta.
Valinnan perusteena on soveltuva hinta, hyvä kokemus konsultin aikaisemmasta työstä kaupungille ja konsultin erittäin laaja tuntemus aihepiiristä.

Viher-Arkin referenssit:

Viher-Arkin toimenkuvaan kuuluvat erilaiset viheralan selvitystyöt ja kehittämishankkeet, joita on tehty yhteistyössä kuntien viherorganisaatioiden, viheralan yhdistysten jajärjestöjen kanssa vuodesta 2005 asti.
Kaupunkipuuhun liittyvää asiantuntemusta on kertynyt muun muassa Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry:n kautta, jonka puheenjohtajana Tajakka on toiminut vuosina 2007?2010.
Lisäksi Viher-Arkki on ollut mukana työstämässä kaupunkipuihin liittyviä sekä rakentamisen että kunnossapidon laatuvaatimuksia (InfraRYLin, VRT:n, KiinteistöRYLin ja VHT:n päivitystyöt).

Viher-Arkin aiemmat Tampereen kaupungille tehdyt työt:
- Tampereen kansallinen kaupunkipuisto -hanke: Tarveselvitys (2016),ohjausryhmän ja suunnitteluryhmän koordinaattorityöt (2018->)
- Tampereen taimistojen selvitystyön täydentäminen (2017)
- Selvitys kaupunginpuutarhan toiminnasta (2015).

Päätös

Hankitaan konsulttityö Viher-Arkilta saadun tarjouksen mukaisesti kokonaishintaan 17 920 euroa (alv 0%).

Kustannukset kirjataan kustannuspaikalle 111398

Allekirjoitus

vs. suunnittelupäällikkö Timo Koski

Organisaatiotieto

Tampere