§ 8 Killerin leikkipuiston yleissuunnitelma

Lataa  Kuuntele 

TRE:787/10.03.04/2019

Päätöspäivämäärä

20.3.2019

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Vanhempi erikoissuunnittelija Marjaana Tuoriniemi, puh. 040 806 2895, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelupäällikkö Mirjam Larinkari, puh. 040 594 0721, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Killerin leikkipuisto sijaitsee Raholan kaupunginosassa. Sitä rajaa eteläreunassa Killerinkatu ja puistoa ympäröi omakotiasutus. Puiston kokonaispinta-ala on 6 240 m2. Vuoden 2018 väestötilaston mukaan lähileikkipaikan vaikutuspiirissä asuu 32 0-3 -vuotiasta lasta ja 91 4-12 -vuotiasta lasta. Puistossa sijaitsee lähileikkipaikka ja sen yhteydessä pieni kenttä. Leikkipaikan ilme on metsäinen.

Yleissuunnitelma käsittää lähes kaikkien leikkivälineiden uusimisen ja toimintojen uudelleen järjestelyn. Alle 3-vuotiaiden välineet sijoitetaan leikkialueen länsireunaan ja suuremmille lapsille soveltuvat välineet pohjoisreunaan lähimmäksi pientä kenttäaukiota. Kadunvarren matala puuaita uusitaan. Uusi rakenne on nykyistä hankalampi kiipeillä. Samalla aitaa pidennetään niin, että kulkuaukko kapenee liittymän levyiseksi.

Suunnitelmassa on huomioitu oleva valaistus, siten ettei valaisinpylväitä tarvitse siirtää, mutta varsinaiset valaisimet vaihdetaan nykyaikaisempaan tekniikkaan. 

Metsiköstä leikkipaikan ympäriltä on kaadettu kuluneen talven aikana iäkkäitä, harsuuntuneita kuusia ja lisäksi leikkipaikalta on kaadettu yleissuunnitelmaan poistettavaksi merkittyjä yksittäiset puita, kuusia ja koivuja. Puustoa uusitaan istuttamalla leikkipaikan itäreunalle mäntyjä.

Yleissuunnitelmaluonnos oli nähtävillä netissä, palvelupiste Frenckellissä sekä maastossa 30.1- 13.2.2019. Luonnoksesta saatiin määräaikaan mennessä yksi palaute, joka sisälsi toivomuksen vaihtaa pienten monitoimiväline toiseen tuotteeseen ja jättää toinen jousikeinu pois. Toiveita perusteltiin sillä, että monitoimiväline sijaitsee lähialueen päiväkodin pihalla ja jousikeinu Juurespuistossa. Alle kolmevuotiaille suunnattuja monitoimivälineitä on tarjolla hyvin rajallisesti. Kiipeily-liukumäkiyhdistelmä säilytetään alkuperäisenä hinnan ja tilankäytön vuoksi. Jousikeinu vaihdetaan toiseen samalla mekanismilla toimivaan tuotteeseen. Lisäksi toivottiin hiekkalaatikon säilyttämistä nykyisen kokoisena. Hiekkalaatikoiden kokoa on järjestelmällisesti pienennetty kaikilla leikkipaikoilla kunnostusten yhteydessä. Tampereen kaupungin yleisillä leikkipaikoilla vaihdetaan hiekat vuosittain. Hiekkalaatikoiden kokoa pienentämällä pyritään vähentämään hiekan otosta aiheutuvaa ympäristövaikutusta. Nähtävillä olon jälkeen saatiin palaute, jossa toivottiin pienen kentän säilyttämistä ja sen pelimahdollisuuksien parantamista, sillä alueen omakotitaloihin on muuttanut lapsiperheitä. Suunnitelmaa muutettiin siten, että kentälle ei istuteta korvaavaa puustoa, vaan tila säilytetään nykyisellään avoimena. Kenttä on pieni aukio, joka ei kokonsa puolesta sisälly kaupungin kenttä- ja ulkoliikuntaympäristöt -ohjelmaan, joten kentän toimintoja ei paranneta, vaan se säilytetään leikkipaikan yhteydessä aukiona vapaamuotoiseen pelaamiseen ja liikkumiseen.

Kunnostettavan alueen pinta-ala on 3 000 m2 ja kustannusarvio 80 000 €, joten neliökustannukseksi muodostuu 26,6 €. Killerin leikkipuiston kunnostus sisältyy kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2019 talousarvio-ohjelmaan.

Päätös

Hyväksytään Killerin leikkipuiston yleissuunnitelma, piirustus nro 18/20615/2 kustannusarvioineen.

Organisaatiotieto

Tampere