§ 23 Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle

Lataa  Kuuntele 

TRE:1021/02.04.03/2020

Päätöspäivämäärä

13.5.2020

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

erikoissuunnittelija, hulevesiasiantuntija Pekka Heinonen, puh. 040 846 9458, Lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

vs. suunnittelupäällikkö Timo Koski, puh. 0503457568, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Valittajan esittämä vaatimus on, että hulevesimaksu ensisijaisesti poistetaan kokonaisuudessaan tai toissijaisesti sitä alennetaan oleellisesti ja että valittajan oikeudenkäyntikulut korvataan tässä asiassa 800 eurolla.

Yhdyskuntalautakunta vaatii, että valitus hylätään.Valittajan vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta kiistetään sekä perusteeltaan että määrältään.

Kaupunkiympäristön kehittämisen palvelualueen toimintasäännön perusteella suunnittelupäällikkö on toimivaltainen antamaan muutoksenhakuun liittyvät lausunnot.

 

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetaan liitteenä oleva lausunto.

 

Allekirjoitus

Timo Koski, vs. suunnittelupäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere

Liitteet