§ 165 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien hulevesien hallinnan tilannetta ja hulevesimaksua

Lataa  Kuuntele 

TRE:3300/02.04.03/2019

Päätöspäivämäärä

19.8.2019

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman, puh. 040  801 6946, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Vs. suunnittelupäällikkö Timo Koski, puh. 050 345 7568, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt yhdyskuntalautakunnalta lausuntoa valituksen johdosta. Muutoksenhakuun liittyvän lausunnon antaminen kuuluu suunnittelupäällikön tehtäviin. Määräpäivä lausunnon antamiselle on alkuperäisessä lausuntopyynnössä 15.8.2019. Lausunnon antamiseen on pyydetty ja saatu lisäaikaa 19.8.2019 saakka.

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetaan liitteen mukainen lausunto hulevesien hallintaa ja hulevesimaksua koskevien valitusten johdosta.

Allekirjoitus

Timo Koski, vs.suunnittelupäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere