§ 61 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kiinteistön 837-060-5853-0008 hulevesimaksua koskevasta valituksesta

Lataa  Kuuntele 

TRE:4177/02.04.03/2020

Päätöspäivämäärä

27.11.2020

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman p. 040 801 6946, maria.akerman@tampere.fi tai erikoissuunnittelija Pekka Heinonen p. 040 846 9458 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Vs. Suunnittelupäällikkö Timo Koski p. 050 345 7568, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Yhdyskuntalautakunta on päätöksellään 8.9.2020 § 227 hylännyt kiinteistönhaltijan oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus koski suunnittelupäällikön 24.6.2020 § 55 tekemää päätöstä kiinteistön 837- 060- 5853- 0008 vuoden 2019 hulevesimaksusta. Kiinteistönhaltija on valittanut yhdyskuntalautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus pyytää lausuntoa valituksen johdosta.

Lausunto on päätöksen liitteenä. 

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetaan liitteenä oleva lausunto.

Allekirjoitus

Vs. suunnittelupäällikkö Timo Koski

Organisaatiotieto

Tampere