§ 161 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien Näyttämönpuiston yleissuunnitelmaa

Lataa  Kuuntele 

TRE:8078/10.03.04/2018

Päätöspäivämäärä

4.7.2019

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Anna Levonmaa, puh. 040 139 9288 ja lakimies Heidi Ruonala. puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelupäällikkö vs. Jyrki Lehtimäki

Päätöksen perustelut

Suunnittelupäällikkö on 5.3.2019 § 6 hyväksynyt Näyttämönpuiston yleissuunnitelman. Päätökseen ei ole ollut muutoksenhakuoikeutta, koska kysymys on olemassa olevan puiston kunnostamisesta. Päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, jonka Yhdyskuntalautakunta jätti tutkimatta päätöksellään 2.5.2019 § 129. Lautakunnan päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus pyytää lausuntoa valituksen johdosta. Kaupunkiympäristön kehittämisen palvelualueen toimintasäännön mukaan suunnittelupäällikkö on toimivaltainen antamaan muutoksenhakuun liittyvät lausunnot. Ehdotus lausunnoksi on päätöksen liitteenä. 

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetaan liitteenä oleva lausunto.

Allekirjoitus

Suunnittelupäällikkö vs. Jyrki Lehtimäki

Organisaatiotieto

Tampere