§ 164 Myllypuron virtaamamittauksen hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:5091/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

19.8.2019

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Projektisuunnittelija Salla Leppänen p. 044 423 5406, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Vs. suunnittelupäällikkö Timo Koski p. 050 3457568, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kalkun Myllypuro sijaitsee osittain luonnonsuojelualueella ja kuuluu Suomen Natura 2000-verkostoon. Myllypuro on myös osa valtakunnallista lehtojen suojeluohjelmaa. Myllypuron valuma-alueelle on suunnitteilla runsaasti maankäytön muutoksia, jolloin päällystettyjen alueiden ja hulevesien määrä kasvaa oleellisesti. Luonnonsuojelualueen kosteusoloja ei kuitenkaan saisi muuttaa. Hulevesien kasvavaa määrää hallitaankin tonttikohtaisilla ja yleisille alueille perustettavilla järjestelmillä. Myllypuron jatkuvatoimisen virtaamamittauksen avulla seurataan maankäytön muutoksista Myllypuron virtaamiin mahdollisesti aiheutuvia vaikutuksia. Samalla saadaan arvioitua hulevesien hallintakeinojen riittävyyttä.

Luode Consulting Oy on laatinut tarjouksen jatkuvatoimisesta virtaamamittauspalvelusta ns. avaimet-käteen palveluna. Palvelu sisältää mittarin, asennuksen, kalibroinnit, tiedonsiirron, datapalvelun, huollot, uudet laitteet seuranta-aikana rikkoutuneiden tilalle sekä laadunvarmistuksen siten, että data on luotettavaa ja julkaisukelpoista. Mittausdata on tarvittaessa siirrettävissä tilaajan omaan tietojärjestelmään. Luode Consulting tarjoaa mittauspalvelua hintaan 850,- € /kk (alv. 0%) ja asennustöitä hintaan 1250 € (alv. 0%). Laskutus tapahtuu kerran kuukaudessa. Mittaukset aloitetaan 6 vko:n kuluessa kirjallisesta tilauksesta. Mittausaika on kolme vuotta ja seurantaa voidaan mahdollisesti jatkaa kahdella yhden vuoden pituisella optiokaudella.

Päätös

Myllypuron jatkuvatoiminen virtaamamittaus tilataan Luode Consulting Oy:ltä hintaan 850 euroa /kk (alv 0%) ja asennustyöt hintaan 1 250 euroa (alv 0%) tilattavan palvelun hinta yhteensä noin 31 850 euroa (alv 0%). Mittausaika on kolme vuotta ja seurantaa voidaan mahdollisesti jatkaa kahdella yhden vuoden pituisella optiokaudella.

Laskut asiatarkastaa projektisuunnittelija Salla Leppänen ja kustannukset kohdistetaan seuraavasti: kustannuspaikka 111398 ja projekti: I1115_18001, verkko: 4064773 vaihe: 4898.

Allekirjoitus

Vs. suunnittelupäällikkö Timo Koski p. 050 3457568, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Organisaatiotieto

Tampere