§ 6 Näyttämönpuiston yleissuunnitelma

Lataa  Kuuntele 

TRE:8078/10.03.04/2018

Päätöspäivämäärä

5.3.2019

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Anna Levonmaa 040 139 9288, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelupäällikkö Mirjam Larinkari, puh. 040 594 0721, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Etelä-Hervannassa kunnostetaan Näyttämönpuiston eteläosassa sijaitseva alueleikkipaikka ja viereinen pelikenttä viihtyisämmäksi, turvallisemmaksi, kestävämmäksi ja välineiltään monipuolisemmaksi.

Leikkialuetta suurennetaan hieman. Leikkialueelle on suunniteltu suuri verkkokiipeilyteline, erilaisia keinuja ja kiikkuja, ulkosoittimia sekä pienemmille sopivia leikkivälineitä kuten hiekkalaatikko sekä pienempi kiipeilyteline liukumäellä sekä täydennetään puistokalusteita ja lisätään leikkipaikan valaistusta kahdella valaisimella. Lisäksi alueella kunnostetaan nykyinen pölliauto ja säilytetään hyväkuntoiset penkit, jousikiikut sekä pienten keinu. Pelialueen käytettävyyttä lisätään uusilla välineillä ja turvallisuutta lisäämällä kentän päätyihin teräsverkkoaidat. Pelikentän ja leikkialueen väliin lisätään pyöräteline, leikkialueelle piknikpaikka sekä roskakoreja. Hiekkakenttä jäädytetään talvisin jatkossakin luistelua ja jääkiekkoa varten. Lisäksi pelikentän reunalle lisätään penkkejä.Nykyinen, pääosin hyväkuntoinen puusto säilytetään suurelta osin. Joitakin yksittäispuita sekä puita tiheiden puuryhmien keskeltä karsitaan. Hoitotoimilla parannetaan puuston elinvoimaisuutta ja toiminnallisten alueiden turvallisuutta, toiminnallisten alueiden käytettävyyttä ja leikittävyyttä, huoltoa sekä vähennetään paikoin varjoisuutta. Lisäksi alueelle lisätään kukkivia yksittäispuita mm. rajaamaan tilaa, lisäämään viihtyisyyttä ja varjoa haluttuihin kohtiin sekä monipuolistamaan puustoa.

Leikkialueen ja pelikentän kunnostuksesta on pyydetty lähtötietona toiveita läheisiltä asukkailta. Toiveet kohdistuivat erityisesti leikkipaikan tietynlaisiin välineisiin, valaistukseen sekä ympäröivään puustoon. Toiveita hyödynnettiin suunnittelussa.

Näyttämönpuiston yleissuunnitelmaluonnos oli yleisölle nähtävillä ja kommentoitavana 4.1.-20.1.2019 välisenä aikana palvelupiste Frenckellissä, verkossa sekä paikan päällä Näyttämönpuiston leikkipaikalla. Palautteita tuli 9 kpl määräaikaan mennessä palautejärjestelmän kautta. Kaksi palautteista tuli samalta henkilöltä ja yksi läheisestä taloyhtiöstä. Lisäksi suunnittelija on saanut suullista palautetta (5 kpl) paikan päällä maastotöissä puiston käyttäjiltä.

Kirjalliset palautteet koskivat monipuolisesti valaistusta (1 kpl), ulkoilmasoittimia (4 kpl), kasvillisuutta (3 kpl), välineitä (3 kpl) sekä niiden materiaaleja (2 kpl), Näyttämönpuiston viereistä Frisbeegolf toimintoa (2 kpl) sekä suunnitteluprosessia (3 kpl). Yksi palaute koski toista hervantalaista puistoa, Keinupuistoa ja yleisesti talven huomioimista paremmin puistojen suunnittelussa. Pelikentän kunnostukseen tuli yksi kiitos uusista, kiinteistä penkeistä.

Yleissuunnitelmaluonnosta tarkistettiin annetun palautteen perusteella. Näyttämönpuiston vuorimäntyryhmä pyritään säilyttämään lasten leikkeihin sopivana. Lisäksi kaadettujen puiden rungot jätetään lahopuuksi leikkipaikan reuna-alueelle sekä viereiseen lähimetsään. Leikkipaikkatarkastajien kommentoinnin perusteella lisätään lisäksi rakennussuunnitteluvaiheessa kiipeilytelineiden ja keinujen väliin juoksuaidat turvallisuuden vuoksi.

Neljässä palautteessa oltiin huolestuneita ulkosoittimien mahdollisesta meluhaitasta. Lasten ja nuorten keskuudessa suosittuja ulkosoittimia kokeillaan leikkipaikassa, mutta mikäli niistä aiheutuu merkittävää haittaa, siirretään ne toisaalle. Suunnitteluprosessia kritisoi kolme palautteenantajaa neljässä palautteessa. Sisäisen tarkastelun jälkeen todettiin, että kaikki on tehty normaalin prosessin mukaisesti eikä syytä toimenpiteisiin ole. Lisäksi osalla palautteen antajista oli väärä käsitys siitä, että suunnitelmasta olisi kerätty palautetta tai siitä jaettu jotakin tietoa jo ennen luonnosvaihetta.

Tarkemmin palautteista ja niiden vastineista ks. liite.

Suunnittelualueen hoitoluokka säilyy A2 käyttöviheralueena. Kohde sisältyy vuoden 2019 työohjelmaan.

Suunnitelman kustannusarvio on 265 000 euroa ja puiston kunnostettava pinta-ala 6950 m2, joten neliökustannukseksi muodostuu 38,0 euroa.

Päätös

Hyväksytään Näyttämönpuiston yleissuunnitelma, piirustus n:o 18/20554/2 kustannusarvioineen.

Allekirjoitus

Mirjam Larinkari, suunnittelupäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere