§ 14 Opinnäytetyön tilaaminen luontopohjaisten ratkaisujen suunnittelu-rakentaminen-kunnossapitoketjusta

Lataa  Kuuntele 

TRE:2462/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

17.4.2020

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Maarit Särkilahti, puh. 040 538 6535, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

 Vs. suunnittelupäällikkö Timo Koski, puh. 050 345 7568, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki on neuvotellut Hämeen Ammattikorkeakoulun opiskelijan Sara Luhtaniemen kanssa opinnäytetyön tekemisestä.

Hulevesien hallinta on kehittymässä perinteisestä viemäröinnistä kohti viivytystä ja puhdistusta viheralueilla ja puistojen vesiaiheissa. Toisin sanoen luontopohjaiset hulevesiratkaisut ovat tulleet tukemaan etenkin huleveden laadullista käsittelyä perinteisen hulevesiverkoston toimiessa edelleen hulevettä johtavana verkostona. Luontopohjaiset ratkaisut haastavat suunnittelu-rakentaminen-ylläpitoketjun. Kokemukset osoittavat, etteivät suunnitelmat välttämättä ole suoraan toteutuskelpoisia ja suunnitelmien muutos rakennusvaiheessa voi heikentää hulevesiratkaisun toimintaa. Ylläpidon näkökulmaa ei ole aina riittävästi huomioitu suunnitelmissa tai sitten ylläpitäjällä ei ole tietoa järjestelmän toimintaperiaatteista.

Työn tavoitteena on tunnistaa kehityskohtia luontopohjaisten hulevesiratkaisujen suunnittelu-rakentaminen-ylläpitoketjusta ja tarjota ratkaisuja entistä sujuvampaan yhteistyöhön. Opinnäytetyötekijä haastattelee suunnittelijoita, rakentajia ja ylläpitäjiä. 

Työ laskutetaan palkkiolaskulla. Työn ohjaus tapahtuu Hämeen
ammattikorkeakoulun ja Viheralueet ja hulevedet yksikön/Unalab-projektin kautta.

Päätös

Tilataan Sara Luhtaniemen opinnäytetyö luontopohjaisten ratkaisujen suunnittelu-rakentaminen-kunnossapitoketjusta hintaan 3 000 euroa (alv 0%).

Kustannukset maksetaan Unalab-projektin kustannuspaikalta 111845.

Allekirjoitus

 Vs. suunnittelupäällikkö Timo Koski

Organisaatiotieto

Tampere