§ 47 Pyhäojanpuiston yleissuunnitelma

Lataa  Kuuntele 

TRE:1565/10.03.04/2020

Päätöspäivämäärä

10.6.2020

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Elina Tiitinen, puh. 044 481 1056, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Vs. suunnittelupäällikkö Timo Koski, puh. 050 345 7568, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pyhäojanpuisto sijaitsee Hankkion kaupunginosassa. Puistossa on alueleikkipaikan lisäksi pelikenttä, joka jäädytetään talvisin. Puistoalue rajautuu länsipuolelta Pyhäojan ylittävään kevyen liikenteen väylään, etelässä ajotiehen ja pohjoiselta reunaltaan Pyhäojaan ja suojametsäalueeseen. Alueen itäisessä päässä, pensasaidanteen takana, sijaitsee pieni hulevesilampi. Puiston kasvillisuus koostuu iäkkäistä lehtipuista, pensasryhmistä ja laajoista nurmialueista.

Kunnostus koskee Pyhäojanpuiston alueella sijaitsevan leikkipaikan, leikkipaikalle ja pelikentälle johtavien käytävien (3 kpl) sekä pelikentän alueella tehtäviä toimenpiteitä. Valaistuksen parantamista ja uusimista koskevaa aluetta on tarkennettu ja toimenpiteitä tehdään yleissuunnitelmaluonnoksessa esitetyn lisäksi Pyhäojankadun puistoon rajautuvan ja puiston länsiosassa sijaitsevan kevyen liikenteen väylän kohdilta. Tarkentunutta valaistussuunnitelmaa koskeva aluerajaus on lisätty yleissuunnitelmaan.

Leikkipaikan välineet ja kalusteet ovat tulleet käyttöikänsä päähän ja välinevalikoima on vaatimaton. Kunnostuksen tavoitteena on lisätä puiston käyttöä parantamalla sen viihtyisyyttä ja välinevalikoimaa eri ikäisille leikkijöille. Leikkipaikan välineet vaihdetaan uusiin, joita ovat muun muassa monipuolinen tornileikkiväline, jossa on eri korkuisia osia eri ikäisille lapsille ja suosittu linnunpesäkeinu, jossa viihtyvät myös vanhemmat leikkijät. Alueelle lisätään jousikeinu, tasapainoiluväline ja keinujen määrää lisätään. Lisäksi alueelle lisätään kehonpainoharjoitteluun sopiva ulkoliikuntaväline, jonka putoamisalueelle tulee hiekkatekonurmi ja vaadittavat joustoalueet. Liikuntavälineen viereen sijoitetaan käyttöohjeet.

Leikkipaikan kivituhkapinnat, valaistus, penkit ja puiston nimikyltti uusitaan. Leikkipaikalle ja kentälle johtavia käytäviä korjataan leveämmiksi ja niiden valaistusta parannetaan. Myös ympäristön valaistusta korjataan erillisen valaistussuunnitelman mukaisesti. Leikkipaikan reunoilla kasvavia pensasistutuksia uudistetaan ja olevalle puustolle tehdään kuntotutkimus, jossa määritellään puiden hoitotoimenpiteet. Kunnostuksen yhteydessä kentän valaistus uusitaan ja sen länsireunaan pystytetään metallinen verkkoaita. Kuivatus toteutetaan korottamalla leikkipaikkaa ja osaa puistokäytävistä noin 30 cm ja muotoilemalla maastoa pintavesien ohjaamiseksi sekä tarvittaessa salaojituksin.

Leikkipaikka on kunnostettu viimeksi vuonna 2000. Kunnostuksessa ei tehdä olennaisia muutoksia nykyisen alueen toiminnallisuuteen.

Yleissuunnitelmaluonnos oli nähtävillä netissä, Frenckellin palvelupisteellä ja maastossa 2.-16.3.2020. Suunnitelmaluonnoksesta ei saatu palautteita asukkailta. Kunnossapidosta vastaavalta taholta saadun palautteen perusteella käytävien mitoitusta ja leikkivälineiden sijoitusta tarkennettiin ja leikkipaikan turvallisuutta parannettiin lisäämällä turva-alustan paksuutta monitoimivälineen kohdalta. Lisäksi kuivatuksen toteutusta on tarkennettu, ja kuivatus toteutetaan korottamalla leikkipaikkaa ja osaa puistokäytävistä keskimäärin 20-30 cm ja muotoilemalla maastoa pintavesien ohjaamiseksi sekä tarvittaessa salaojituksin.
Suunnitelmaa on tarkennettu lisäämällä puiston nimikyltti ja liikuntavälineen käyttöohjekyltti sekä ympäröivillä alueilla tehtävien valaistustöiden suunnittelualueen rajaus.

Yleissuunnitelmaa käytetään rakennussuunnitelman pohjana, jossa esitetään tarkentuneet käytävälinjaukset pinta- ja valaistustiedoilla, istutettavien pensaiden laji- ja tarkemmat sijaintitiedot, leikkipaikan pintamateriaali-, väline-, valaistus- ja varustetiedot, kentän aidan tarkemmat tiedot sekä kuivatusratkaisut. 

Pyhäojanpuiston rakennettava pinta-ala on noin 1450 m² ja kustannusarvio kokonaisuudessaan noin 100 000 euroa. Osa valaistuksen investoinnista maksetaan valaistuksen vuoden 2020 investointirahoista.
Pyhäojanpuiston kunnostus on vuoden 2020 vuosisuunnitelmassa. Yleissuunnitelman pohjalta laaditaan toteutussuunnitelmat ja muutokset ovat mahdollisia. Puiston hoitoluokkiin (A2, A3, C3) ei tule muutoksia.

Päätös

Hyväksytään Pyhäojanpuiston yleissuunnitelma, piirustus n:o 18/20928/2 kustannusarvioineen.

Allekirjoitus

Timo Koski, vs. suunnittelupäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere