§ 29 Suomalanpuiston yleissuunnitelma

Lataa  Kuuntele 

TRE:2033/10.03.04/2020

Päätöspäivämäärä

19.5.2020

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Milja Nuuttila, puh. 050 413 1911, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Vs. suunnittelupäällikkö Timo Koski, puh. 050 345 7568, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Suomalanpuisto on Ristinarkun kaupunginosassa Sammon valtatien ja Ristinarkuntien välisessä maastossa sijaitseva kapeahko viheralue. Puistoalue on ollut länsipuolen kerrostalokorttelin työmaa-alueena ja sinne on rakennettu uusi puistomuuntamo.

Kunnostaminen koskee olevaa, rakennettua puistoa. Kunnostuksessa ei tehdä olennaisia muutoksia nykyisen alueen toiminnallisuuteen. Puiston käytettävyyttä lisätään uudella etelä-pohjoissuuntaisella käytävällä.

Kunnostuksen tavoitteena on siirtää Suomalanpolkua liittymään asemakaavan 8598 mukaisesti länsipuolen kerrostalotonttiin, jossa se jatkuu rasitteena. Lisäksi rakennetaan asemakaavassa esitetty etelä-pohjoissuuntainen Laurens Takahuhdin polku. Suomalanpolku on kävelyn ja pyöräilyn ja Laurens Takahuhdin polku vain kävelyn sallima yhteys. Laurens Takahuhdin polun varteen tulee penkki. Molemmat kivituhkapintaiset käytävät valaistaan. Suomalanpolku kunnossapidetään talvisin. Puistoon istutetaan havu- ja lehtipuita.

Yleissuunnitelmaluonnos oli nähtävänä netissä, Frenckellin palvelupisteellä ja maastossa 15.-29.4.2020. Suunnitelmaluonnoksesta saatiin kaksi palautetta, joissa toivottiin roska-astian siirtämistä tai toista roska-astiaa penkin viereen ja huoltoaseman meluaidan vieressä kasvillisuuden säilyttämistä niin, ettei aidan viereen rinteeseen muodostu kulkureittiä Suomalanpuistosta Suomalankadulle. Toivottiin myös vieraslajilistalla olevan kurtturuusun poistamista rinteestä meluaidan vierestä. Roska-astia sijoitetaan penkkiä ja väylien risteysaluetta lähimpään valaisinpylvääseen. Roskakoria ei mielellään sijoiteta ihan penkin viereen, koska kesäkuumalla sieltä voi tulla hajua. Kurtturuusut poistetaan ja tilalle istutetaan uusi pensasryhmä. Ränsistynyt kasvillisuus korvataan uudella tarvittavissa kohdin.
 
Palautteiden johdosta ei tehty suunnitelmaan muutoksia.

Yleissuunnitelmaa käytetään rakennussuunnitelman pohjana. Rakennussuunnitelmassa esitetään tarkentuneet käytävälinjaukset pintamateriaalitiedoilla, istutettavan kasvillisuuden laji- ja sijaintitiedot, valaistus- ja varustetiedot.

Suomalanpuiston pinta-ala on yhteensä 2154 m2 ja kustannusarvio kokonaisuudessaan 120 000 €, joten neliökustannukseksi muodostuu 55,70 €.

Suomalanpuiston kunnostaminen on vuoden 2020 investointiohjelmassa.

Päätös

Hyväksytään Suomalanpuiston yleissuunnitelma nro 18/20954/2 kustannusarvioineen toteutuksen pohjaksi.

Allekirjoitus

Timo Koski, vs. suunnittelupäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere