§ 156 Unalab-hankkeen "innovaatioseteli" avustuksen myöntäminen Anniston tallitiimi /Swamphead Oy Hevosparkkiin

Lataa  Kuuntele 

TRE:3767/10.03.00/2019

Päätöspäivämäärä

4.6.2019

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Maarit Särkilahti Projektipäällikkö, puh. +358 40 538 6535, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Timo Koski suunnittelupäällikkö, puh. +358 50 3457568, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Urban Nature Labs (UNaLab) -hanke myöntää avustuksia yhteisten pihojen luontoperustaisiin ratkaisuihin. Avustusta voivat hakea taloyhtiöt ja yhteisöt. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota pihan kehitystarpeiden kuvaukseen; yhteisöllisyyden, hulevesien hallinnan ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteiden toteutumiseen kehitysideassa; ja hakijan valmiuksiin osallistavaan suunnitteluun. Hakuaika päättyi 12.5.2019.

Anniston tallitiimi /Swamphead Oy on hakenut avustusta Hevosparkkiin (liite) 16 364 € hakuajan puitteissa. Hakemus vastaa haun tavoitteista erityisesti yhteisöllisyyden ja luonnon monimuotoisuuden kehittämiseen.

Päätös

UNaLab -hankkeen ohjausryhmä päätti kokouksessa 15.5.2019 myöntää Anniston tallitiimi /Swamphead Oy Hevosparkki-hakemuksen (liite) mukaisesti 16 364 € kuitteja vastaan. Avustus maksetaan Unalab projektilta PRR E1110_1751_46.

Allekirjoitus

Timo Koski suunnittelupäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere