§ 158 Unalab-hankkeen "innovaatioseteli" avustuksen myöntäminen Asunto Oy Vuoreksen Elias pihan istutuksiin

Lataa  Kuuntele 

TRE:3767/10.03.00/2019

Päätöspäivämäärä

4.6.2019

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Maarit Särkilahti Projektipäällikkö +358 40 538 6535, maarit.sarkilahti@tampere.fi   

Lisätietoja päätöksestä

Timo Koski suunnittelupäällikkö vs, kaupunginpuutarhuri +358 50 3457568, timo.koski@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Urban Nature Labs (UNaLab) -hanke myöntää avustuksia yhteisten pihojen luontoperustaisiin ratkaisuihin. Avustusta voivat hakea taloyhtiöt ja yhteisöt. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota pihan kehitystarpeiden kuvaukseen; yhteisöllisyyden, hulevesien hallinnan ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteiden toteutumiseen kehitysideassa; ja hakijan valmiuksiin osallistavaan suunnitteluun. Hakuaika päättyi 12.5.2019.

Asunto Oy Vuoreksen Elias on hakenut avustusta istutuksiin 1000 € ja muovinkeräykseen 2500 € (liite) hakuajan puitteissa. Istutusten osalta hakemus vastaa kaikkiin haun tavoitteisiin: yhteisöllisyys, hulevesien hallinta ja luonnon monimuotoisuus. Muovinkeräys ei kuuluu hankkeen aihepiiriin.
 

Päätös

UNaLab -hankkeen ohjausryhmä päätti kokouksessa 15.5.2019 myöntää Asunto Oy Vuoreksen Elias  hakemuksen (liite) mukaisiin istutuksiin 1000 € kuitteja vastaan. Muovinkeräykseen avustusta ei myönnetä. Avustus maksetaan Unalab projektilta PRR E1110_1751_46.

Allekirjoitus

Timo Koski suunnittelupäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere