§ 120 Koulukadun sivukatujen osoittaminen väistämisvelvolliseksi

Lataa  Kuuntele 

TRE:6530/08.01.02/2022

Päätöspäivämäärä

21.9.2022

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue, liikennejärjestelmän suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Jukka Uusitalo, puh. 040 800 7582, etunimi.t.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell, puh. 040 564 4518, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Koulukatu on osa pyöräliikenteen seudullista pääreittiä. Seudullisella pääreitillä pyöräilyn tulisi olla mahdollisimman sujuvaa, joten Tiiliruukinkadun, Pyhäjärvenkadun ja Kurilankadun risteävä liikenne on tarkoituksenmukaista osoittaa väistämisvelvolliseksi Koulukadun liikenteeseen nähden. Koulukadun ajorata on melko kapea pysäköityjen autojen vuoksi, eikä ajoradan ajonopeuksien oleteta nousevan merkittävästi, vaikka sivusuunnat asetetaan väistämisvelvollisiksi. Kadun ajonopeuksia mitataan muutoksen jälkeen. Ajonopeuksien tai liikenneturvallisuuden muutoksiin reagoidaan tarvittaessa.

Risteyksiin viedään väliaikaiset varoitukset muuttuneista väistämisjärjestelyistä. Ne poistetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua muutoksen toteutuksesta. Samalla uusitaan muutama alueen liikennemerkki uuden tieliikennelain mukaiseksi.

Asiasta on laadittu liikennemerkkisuunnitelma, piir.nro. 1/22019/1–2.

Päätös

Osoitetaan Kurilankadun, Pyhäjärvenkadun ja Tiiliruukinkadun liikenne väistämisvelvolliseksi Koulukadun liikenteeseen nähden, lisätään väliaikaiset varoitukset muuttuneista väistämisjärjestelyistä ja uusitaan alueen muu liikenteenohjaus tieliikennelain mukaiseksi liikennemerkkisuunnitelman, piir.nro. 1/22019/1–2, mukaisesti. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää (TLL 193 § 2 mom.).

 

Allekirjoitus

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell

Organisaatiotieto

Tampere