§ 118 Lehvänkujan katusaneeraushanke

Lataa  Kuuntele 

TRE:1536/10.03.02/2021

Päätöspäivämäärä

21.9.2022

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue, liikennejärjestelmän suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Vanhempi erikoissuunnittelija Joni Vuoristo, puh. 050 382 6458, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell, puh. 040 564 4518, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Lehvänkuja on murskepintainen ja huonokuntoinen katu. Katusuunnitelmassa päällystemateriaaliksi on esitetty asfalttibetoni. Ajoradan leveys on 3,75 metriä. Kadun pohjoispäässä on kääntöpaikka. Kadun korkeusasema ei muutu nykyisestä. Kadun pintavedet johdetaan ojapainanteen avulla läheiseen ojaan.

Lehvänkujan katutöiden kustannusarvio on noin 41 000 euroa (128 euroa/m2).

Kadun rakentamistyöt sisältyvät kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2022 vuosisuunnitelmaan. Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet julkisesti nähtävillä 31.8.-14.9.2022. Katusuunnitelmaehdotusta vastaan on tehty yksi muistutus. 

 

Muistutus

Muistutus koskee kadun pintavesien ohjaamiseen tarvittavan ojapainanteen rakentamista kadun viereisten tonttien kautta läheiseen valtaojaan. Muistutuksessa kerrotaan nykytilanteesta sekä esitetään minkälainen ojapainanteen pitää olla, jotta piha-aluetta ja rakennuksia voidaan jatkossakin huoltaa ja kunnossapitää.

 

Vastine

Kadun pintavesien luontainen purkusuunta on tonttien rakentamisellla estetty ja pintavedet virtaavat nykyisin tonteille. Katuun rajoittuvien tonttien asukkaiden kanssa on pidetty maastokatselmus, jossa pintavesien purkusuunnasta on sovittu. Ojapainanteen toteuttaminen tehdään tontinomistajien toiveiden mukaisesti.

Päätös

Lehvänkujan katusuunnitelma 1/20997 hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksesta huolimatta.

Maankäyttö ja rakennuslain 202§:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell

Organisaatiotieto

Tampere