§ 85 Nekalantien ajoradan ylityksen tiemerkinnät ja pyöräteiden väliset väistämisjärjestelyt

Lataa  Kuuntele 

TRE:2934/08.01.02/2023

Päätöspäivämäärä

24.5.2023

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue, liikennejärjestelmän suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Jukka Uusitalo, puh. 040 800 7582, etunimi.t.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell, puh. 040 564 4518, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Nekalantien ajoradan yli on tehty pyörätien jatkeen tiemerkinnät Kuokkamaantien risteyksen kohdalla, ja pyöräilijän ryhmittymisalueella on käytetty molemmin puolin ajorataa yhtä M8 Pyöräilijä -tiemerkintää. Pyörätien jatkeen tiemerkinnät on poistettava, sillä pyörätien jatke tulee merkitä vain silloin, kun ajoradan liikenteelle on osoitettu väistämisvelvollisuus liikennemerkillä B5, B6 tai B7. Tiemerkintää M8 Pyöräilijä tulisi käyttää siten, että tiemerkintä on luettavissa pyöräilijän ajosuunnassa. Yhden tiemerkinnän käyttäminen voi antaa virheellisen kuvan siitä, että ylitys olisi vain yksisuuntainen, vaikka se on todellisuudessa kaksisuuntainen. Tämän vuoksi ryhmittymisalueille lisätään tiemerkinnät M8 Pyöräilijä luettavana molempiin ajosuuntiin.

Nekalantien eteläreunalla pyöräteiden välisessä risteyksessä on tarkoituksenmukaista osoittaa sivusuunta väistämisvelvolliseksi Nekalantien eteläpuolen pyörätietä suoraan ajavia kohtaan. Väistämisvelvollisuutta on osoitettu tiemerkinnällä L2 Väistämisviiva. Kyseisen tiemerkinnän kanssa on käytettävä väistämisvelvollisuudesta kertovaa liikennemerkkiä, joten pyöräteiden risteykseen lisätään liikennemerkki B5 Väistämisvelvollisuus risteyksessä ja lisäkilpi H23.1 Kaksisuuntainen pyörätie.

 

Päätös

Lisätään liikennemerkit B5 Väistämisvelvollisuus risteyksessä ja H23.1 Kaksisuuntainen pyörätie sekä tehdään tarvittavat tiemerkintämuutokset liikennemerkki- ja tiemerkintäsuunnitelman, piir.nro. 1/22254, mukaisesti. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää (TLL 193 § 2 mom.)

 

Allekirjoitus

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell

Organisaatiotieto

Tampere