§ 119 Pysähtymiskiellon asettaminen Hiekkakujan eteläosaan

Lataa  Kuuntele 

TRE:6458/08.01.02/2022

Päätöspäivämäärä

21.9.2022

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue, liikennejärjestelmän suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Tuula Somppi, puh. 040 800 7579, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell, puh. 040 564 4518, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hiekkakuja 2 taloyhtiön hallituksen edustaja ilmoitti jätteentyhjennykseen liittyvästä ongelmasta, mikä johtuu jätepisteen eteen pysäköivistä ajoneuvoista. Hiekkakujan molemmat puolet ovat pysäköintikiellossa lukuun ottamatta länsipuolella jätepisteen jälkeen olevia muutamaa kahden tunnin kiekkorajoituspaikkaa.

Jotta jätepisteen edusta saadaan pidettyä aina pysäköinnistä vapaana, lisätään edeltävään valaisinpylvääseen pysähtymiskieltomerkki (C37) tekstillisellä lisäkilvellä "Ei koske jätehuollon ajoneuvoja" suunnitelman 1/22003 mukaisesti.

Päätös

 

Hiekkakujan eteläosan länsipuolelle lisätään pysähtymiskieltomerkki (C37) ja tekstillinen lisäkilpi "Ei koske jätehuollon ajoneuvoja" suunnitelman 1/22003 mukaisesti.

 

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää (TLL 193 § 2 mom.).

 

Allekirjoitus

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell

Organisaatiotieto

Tampere