§ 158 Pysäköintijärjestelyjen muutos Tasanteenkatu 19 kohdalla

Lataa  Kuuntele 

TRE:8035/08.01.02/2022

Päätöspäivämäärä

23.11.2022

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue, liikennejärjestelmän suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Tuula Somppi, puh. 040 800 7579, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell, puh. 040 564 4518, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Ajettaessa Tasanteenkatu 19 pihaliittymästä kadulle näkemät oikealle ovat huonot liittymän välittömään läheisyyteen pysäköityjen ajoneuvojen takia. Asiasta on valittanut taloyhtiön edustaja.

Tämä epäkohta saadaan korjattua siirtämällä nykyistä talvipysäköintirajoitusmerkkiä noin 14 metriä eteen päin, jolloin pysäköintikieltomerkin vaikutus jatkuu tämän verran pidempään.

Liikennemerkin siirto toteutetaan suunnitelman 1/22077 mukaisesti.

Päätös

Tasanteenkatu 19 kohdalla siirretään nykyistä talvipysäköintirajoitusmerkkiä noin 14 metriä eteenpäin suunnitelman 1/22077 mukaisesti.

 

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää (TLL 193 § 2 mom.).

 

Allekirjoitus

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell

Organisaatiotieto

Tampere