§ 6 Sisäisen tarkastuksen palveluiden tuottaminen Infra Oy:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:4091/00.01.06/2020

Päätöspäivämäärä

24.6.2020

Päätöksen tekijä

Tarkastusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tarkastuspäällikkö Kaj Palenius, p. 040 801 2721, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Tarkastusjohtaja Markus Kiviaho, p. 040 160 1529, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sisäinen tarkastus voi tarkastustoimikunnan linjauksen mukaan tuottaa sisäisen tarkastuksen palveluita kaupunkikonserniin kuuluville tytäryhteisöille. Sisäinen tarkastus edistää toiminnallaan kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden hyvän hallinto- ja johtamistavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapojen kehittymistä.

Tampereen kaupungin kokonaan omistama Infra Oy on tiedustellut Tampereen kaupungin sisäisen tarkastuksen mahdollisuutta tuottaa yhtiölle riippumattomia sisäisen tarkastuksen palveluita. Yhtiö on hankintalain 15 §:n tarkoittama ns. hankintayksikön sidosyksikkö. Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintalain 10 §:n mukaan erillistä oikeushenkilöä, jota kunta valvoo joko yksin tai muiden hankintayksiköiden kanssa samalla tavoin kuin omia toimipaikkojaan ja joka harjoittaa toimintaansa pääosin hankintayksiköiden kanssa.

Kuntalain 127 §:n mukaan kunta voi myydä tukipalveluja kuten sisäisen tarkastuksen palveluita kuntakonserniin kuuluvalla tytäryhteisölle ilman, että kunnan katsotaan toimivan markkinoilla. Kaupunki voi myydä hankintalain 15 §:n mukaan palveluja sidosyksikölle tai - yritykselle ilman kilpailuttamista.  

Sisäisen tarkastuksen palvelut tuotetaan sisäisen tarkastuksen kansainvälisten standardien mukaisesti ja perustuen yhtiön hallituksen hyväksymään sisäisen tarkastuksen toimintasääntöön sekä vuosisuunnitelmaan ja johdon osoittamiin toimeksiantoihin. Sisäisellä tarkastuksella ei ole päätösvaltaa eikä toiminnallista vastuuta tarkastettavista toiminnoista.

Sisäisen tarkastuksen palveluiden hinnoittelu perustuu Tampereen kaupungin konsernijohtajan viranhaltijapäätökseen konsernihallinnon palvelujen hinnastosta. Kaupungin hallintosäännön 87 §:n mukaan tarkastusjohtaja päättää alaisensa toiminnan osalta palvelujen myynnistä sekä sopimuksista. Palvelun tuottamisesta laaditaan palvelusopimus, joka on voimassa toistaiseksi.

Päätös

Sisäinen tarkastus tuottaa riippumatonta ja objektiivista sisäisen tarkastuksen palveluita Infra Oy:lle.

Allekirjoitus

Tarkastusjohtaja Markus Kiviaho

Organisaatiotieto

Tampere