§ 6 Näytteenotto- ja analyysipalveluiden hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:5451/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

10.12.2020

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja, Tampereen Vesi

Valmistelijan yhteystiedot

Kemisti Taina Korpiharju, puh 041 730 1194, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Tekninen johtaja Jouni Hyypiä, puh. 044 298 1865, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tavoitteena on hankkia näytteenotto- ja analyysipalveluja tarpeen mukaan.

Tampereen Vesi Liikelaitos kilpailutti tarjouspyynnössä rajoitetuin ehdoin näytteenotto-, analyysi ja asiantuntijapalvelut.

Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse 13.11.2020 Eurofins Environment Testing Finland Oy:lle (y-tunnus 2752292-5), Metropolilab Oy:lle (y-tunnus 2340056-8) ja KVVY tutkimus Oy:lle (y-tunnus 2823750-1).

Kyseessä oli erityisalojen hankintalain kynnysarvot alittava hankinta. Vertailuperusteena oli halvin hinta. Tampereen Vesi Liikelaitos on arvioinut ja todennut ko. tarjouspyyntöihin valitut toimittajat luotettaviksi ja toimituskykyisiksi suorittamaan kyseinen hankinta.

Määräaikaan 4.12.2020 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti KVVY Tutkimus Oy (y-tunnus 2823750-1). KVVY Tutkimus Oy:n tarjous oli hyväksyttävissä.

Päätösehdotus perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksen teon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen. Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän jälkeen päätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. 

 

Päätös

Tampereen Vesi Liikelaitos hankkii näytteenotto- ja analyysipalveluita KVVY Tutkimus Oy:lta tarjouksen (tarjous 7.12.2020) mukaisin hinnoin. Hankinta tehdään ajalle 1.1.2021 - 31.12.2022 + optiona toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle. Hankinnan arvioitu kokonaishinta neljän vuoden hankintakaudelta (sis. 2 optiovuotta) on 390 000 euroa. Hinnat ovat verottomia ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Hankintapäätös sitoo Tampereen Vesi Liikelaitosta vasta, kun sopimus on tehty. Tilaukset sopimuskaudella tehdään tarpeen mukaan.

 

Allekirjoitus

Tekninen johtaja Jouni Hyypiä

Organisaatiotieto

Tampere