§ 2 Pitkän tähtäimen suunnitelma vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaatimista investoinneista, raportin täydennys

Lataa  Kuuntele 

TRE:4403/02.07.00/2020

Päätöspäivämäärä

22.10.2020

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja, Tampereen Vesi

Valmistelijan yhteystiedot

Tuotantojohtaja Riitta Kettunen, puh. 040 145 0588, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Tekninen johtaja Jouni Hyypiä, puh. 044 298 1865, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuotantojohtaja Riitta Kettunen:

Tampereen Veden vedentuotannon ja jätevedenpuhdistuksen kuntoarvioiden sekä investointi- ja saneerausohjelman laadintatyön edetessä on ilmennyt tarve tarkentaa vedenhankintaan liittyvien merkittävien strategisten investointien tiekarttaa pitkällä aikavälillä. Konsernihallinto on edellyttänyt Tampereen Veden selvittämään eri vedenhankintajärjestelyiden järjestämisen vaikutukset pitkän aikavälin vesiliiketoimintaan ja investointeihin. Kyseinen lisätyö on hankittu AFRY Finland Oy:ltä (viranhaltijapäätös 17.7.2020). 

Selvitys eri vedenhankintajärjestelyiden järjestämisen vaikutuksista pitkän aikavälin vesiliiketoimintaan ja investointeihin on valmistunut 30.9.2020. Tampereen Veden johtokunta on käsitellyt raportin kokouksessaan 5.10.2020 ja raportti on esitelty Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksessa 6.10.2020. Kokouskäsittelyihin perustuen raporttia on pyydetty täydentämään seuraavilta osin:

-   laaditaan koko Tampereen Veden vedenhankinnan nykytilaa, vedenhankinnan periaatteita, vedenkäytön kehittymistä ja kapasiteettitarvetta kuvaava osio

-    käsitellään vedenhankinnan jatkotoimien aikataulua

-    täydennetään riskienhallinnan käsittelyä

-    täydennetään kustannuslaskennan perusteita.

Tampereen Vesi pyysi tarjousta edellä kuvatusta täydennyksestä AFRY Finland Oy:ltä 9.10.2020. AFRY:n 12.10.2020 toimittama tarjous oli tarjouspyynnön mukainen. Tampereen Vesi on kilpailuttanut kuntoarvioiden sekä investointi- ja saneerausohjelman laadintatyön keväällä 2019, jolloin työn tekijäksi valittiin AFRY Finland Oy (viranhaltijapäätös 25.6.2019 TRE:4491/02.07.01/2019 ja sopimus 10.9.2019). Työ on aloitettu syksyllä 2019 ja se jatkuu edelleen. Sopimuksen palveluhinnasto ja sopimusehdot ovat sovellettavissa tähän lisätehtävään. AFRY Finland Oy:llä on parhaat edellytykset tehdä pyydetyt täydennykset vedenhankintajärjestelyjä koskevaan raporttiin meneillään olevan investointi- ja saneerausohjelman laadintatyön yhteydessä.

Edellisen perusteella esitän, että Kuntoarvioiden sekä investointi- ja saneerausohjelman laatimiseen liittyvän raportin ”Pitkän tähtäimen suunnitelma vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaatimista investoinneista” täydennys hankitaan tarjouksen 12.10.2020 mukaisesti AFRY Finland Oy:ltä (Y-tunnus 0625905-6). Hankinnan aikapalkkioon perustuva hinta-arvio on noin 10 200 euroa (alv 0%).

 

Päätös

Tampereen Vesi Liikelaitos hankkii ”Pitkän tähtäimen suunnitelma vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaatimista investoinneista” raportin täydentämisen AFRY Finland Oy:ltä (Y-tunnus 0625905-6) tarjouksen 12.10.2020 mukaisesti. Hankinnan hinta-arvio on noin 10 200 euroa (alv 0 %).

 

Allekirjoitus

Tekninen johtaja, Jouni Hyypiä 

Organisaatiotieto

Tampere