§ 8 Vesistö- ja kalataloustarkkailujen hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:5452/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

18.12.2020

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja, Tampereen Vesi

Valmistelijan yhteystiedot

Kehitysinsinööri Tiiu Vuori, puh. 040 801 6927, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Tekninen johtaja Jouni Hyypiä, puh. 044 298 1865, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Ympäristöluvat ja viranomaisten hyväksymät tarkkailuohjelmat velvoittavat Tampereen Vettä tarkkailemaan päästöjen vaikutuksia purkuvesistöihin ja niiden kalatalouteen.            

Tampereen Vesi Liikelaitos pyysi tarjouksen koskien Tampereen seudun yhteistarkkailua, Kämmenniemen ja Polson jätevedenpuhdistamojen vesistötarkkailuja, Pyhäjärven kalataloudellista yhteistarkkailua sekä Kämmenniemen jätevedenpuhdistamon kalataloudellista tarkkailua. Hankintaa ei kilpailutettu, koska suurin osa hankinnasta on yhteistarkkailua, joissa on osallisina myös Tampereen Veden ulkopuolisia tahoja. Kämmenniemen ja Polson jätevedenpuhdistamoihin liittyviä tarkkailuja suoritetaan samassa vesistössä kuin yhteistarkkailua, joten ne liittyvät kiinteästi yhteistarkkailuihin. Em. tarkkailut on tarkoitus sisällyttää yhteistarkkailuohjelmaan vuoden 2021 aikana.

Tarjouspyyntö lähetettiin 3.11.2020 KVVY Tutkimus Oy:lle sähköpostilla. Kyseessä oli erityisalojen hankintalain kynnysarvot alittava hankinta. Tampereen Vesi Liikelaitos on arvioinut ja todennut valitun toimittajan luotettavaksi ja toimituskykyiseksi suorittamaan kyseinen hankinta.

KVVY Tutkimus Oy (2823750-1) jätti tarjouksen. Hankinnan kokonaisarvo on 415 290 euroa (alv 0 %). Työ laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Kustannusarviot on laadittu tarjouksen laatimishetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella. Tarkkailuohjelmia päivitetään sopimuskauden aikana ja vuosittaiset toteutuvat kustannukset perustuvat jätevedenpuhdistamoilta lähtevään kuormitukseen.

Päätösehdotus perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksen teon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen. Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän jälkeen päätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. 

Tampereen Veden toimitusjohtaja on esteellinen tämän päätöksen tekemiseen hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohdan perusteella.

 

Päätös

Tampereen Vesi Liikelaitos hankkii vesistö- ja kalataloustarkkailut KVVY Tutkimus Oy:ltä tarjouksen (5.12.2020 nro 1225/20) mukaisesti toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle alkaen 1.1.2021. Hankinnan arvo on 415 290 euroa. Hinnat ovat verottomia ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Lisätyönä tilaajalla on mahdollisuus hankkia tarkkailuun liittyvää asiantuntijatyötä.

Hankintapäätös sitoo Tampereen Vesi Liikelaitosta vasta, kun sopimus on tehty.

 

Allekirjoitus

Tekninen johtaja Jouni Hyypiä, toimitusjohtajan varahenkilö 

Organisaatiotieto

Tampere