§ 38 Korjaamon toimintojen kehittämistä koskeva konsulttipalvelu

Lataa  Kuuntele 

TRE:7546/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

3.12.2019

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

TKL pyysi tarjousta hankintarajat alittavasta korjaamon toimintojen kehittämistä koskevasta konsulttityöstä yhteensä kahdeksalta eri taholta, jotka edustivat Tampereen kaupungin sopimuskonsulttitahoja sekä joukkoliikenteen parissa työskenteleviä yrittäjiä.

Tarjouspyynnössä edellytettiin konsultin selvittävän keinoja tehostaa TKL:n korjaamon toimintaa, parantaa operatiivista esimiestyötä ja johtamista, sekä kohentaa korjaamotoiminnan tuottavuutta. Tarjouksesta tuli käydä ilmi alustava suunnitelma tehtävästä selvityksestä, konsulttityön tuntihinta ja kattohinta tehtävälle selvitystyölle sekä referenssejä tehdyistä vastaavista töistä.

Määräaikaan 25.10.2019 mennessä neljä tarjoajaa lähetti tarjouksen. Tarjoukset käsiteltiin TKL:n johtoryhmässä 15.11.2019. Huomioiden tarjousten sisällön kattavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden johtoryhmä päätyi yksimielisesti esittämään täsmentävää hankintakeskustelua KPMG Oy Ab:n kanssa.

TKL:n toimitusjohtajan ja korjaamotoiminnoista vastaavan kalustopäällikön yhdessä kyseisen tarjoajan kanssa käymien neuvottelujen perusteella nähtiin perustelluksi tilata konsulttityö KPMG Oy Ab:lta.

Päätös

Päätän, että TKL tekee KPMG Oy Ab:n kanssa korjaamon toimintojen kehittämistä koskevan konsulttityösopimuksen tarjottuun 19.296 euron kattohintaan.

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen

Organisaatiotieto

Tampere