§ 9 Linja-autojen palonsammutuslaitteistojen huoltojen kilpailuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3763/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

23.6.2020

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Kalustopäällikkö Kalle Keinonen, puh. 050 3769 213, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh 0400 172 328, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Valmistelija / kalustopäällikkö Kalle Keinonen:

TKL pyysi tarjouksia automaattisten sammutuslaitteistojen huolloista 1+1+1 sopimuskaudelle. Tarjouskilpailun malli oli avoin. Hankinta on EU-kynnysarvon alittava.

Tarjouspyyntö julkaistiin hankintailmoitukset.fi (Hilma) avoimuusilmoituksena. Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että ratkaisu tehdään pelkän vertailuhinnan perusteella.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi toimijaa: Volvo Finland Ab ja Bussipro Oy. Volvon tarjouksen vertailuhinta on: 21.997,04 € ja Bussipron 31.157,00 €.

Hankinta esitetään tehtäväksi edullisimman vertailuhinnan tarjonneen Volvo Finland Ab:n (y-tunnus 0988022-7) kanssa. Hankinnan ennakoitu vuosiarvo on voittaneen tarjouksen vertailuhinta 21.997,04 € ja hankinnan kokonaisarvon arvioidaan olevan noin kolme kertaa vertailuhinta, eli 65.991,12 €, jos kummatkin optioiden mukaiset sopimusvuodet käytetään.

Hankinnasta tehdään tämän päätöksen lisäksi erillinen hankintasopimus.

Pienhankintapäätös julkaistaan kuntalain 140§ mukaisesti.

Hankinta- asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Tarvittaessa asiakirjoja voi tiedustella TKL.Kirjaamo@tampere.fi. Asiakirjat arkistoidaan sähköisesti Selma- järjestelmässä.

Päätös

Päätän, että Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos tekee avoimen tarjouskilpailun voittaneen Volvo Finland Ab:n kanssa sopimuksen linja-autojen automaattisten sammutuslaitteistojen huollosta
niin, että sopimus kestää yhden vuoden sekä enintään kaksi erikseen jatkettavaa optiovuotta.

Hankinnan ennakoitu vuosiarvo on 21.997,04 € + alv ja hankinnan kokonaisarvon arvioidaan olevan noin kolme kertaa vertailuhinta, eli 65.991,12 € + alv, jos kummatkin optioiden mukaiset sopimusvuodet käytetään.

Allekirjoitus

Toimistusjohtaja Pekka Pirhonen

Organisaatiotieto

Tampere