§ 18 Menojen ja tulojen hyväksymistä koskeva delegointipäätös Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksella

Lataa  Kuuntele 

TRE:4713/02.02.00/2017

Päätöspäivämäärä

4.1.2019

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön mukaisesti koko kaupunkia koskevia talous- ja henkilöstöhallinnon toimintoihin liittyviä yhteisiä kirjauksia kaikkien tulosyksiköiden ja tulosyksikköryhmien osalta voidaan hyväksyä kaupungilla keskitetysti ja konsernijohtaja tekee näiden osalta hyväksyjistä delegointipäätöksen.

Lisäksi tiettyjä yhteisiä ja keskistettyjä menoja ja niistä aiheutuvia laskuja, kuten esim. tilausten mukaisia tilausajolaskuja sekä luottokortilla tehtyjä matkoihin liittyviä matkasuunnitelmalla hyväksyttyjä menoja voidaan hyväksyä kaupungilla keskitetysti.

Kaupunkiorganisaatiossa tiettyjen laskujen käsittely on aikaisemmin keskitetty Koppariin ja delegointipäätökset on päivitetty sen mukaisesti vuonna 2017. Konsernipalveluyksikkö Kopparin palvelujen hajauduttua vuoden 2019 alusta Monetra Pirkanmaa Oy:öön sekä konsernihallintoon, edellä mainitut laskut käsitellään keskitetysti Monetrassa ja laskut hyväksytään keskitetysti konsernihallinnossa. 

Näillä toimenpiteillä tietyt keskitetyt ja prosessia nopeuttavat yhteiset asiat hyväksytään jatkossa pääsääntöisesti muutaman henkilön toimesta kaupungilla. Lisäksi Monetra Pirkanmaa Oy:lle tullaan tekemään erillinen valtuutus kaupungin puolesta hoitaa tiettyjä asioita kaupungin nimissä valmistelun tai asiatarkastuksen nimissä. 

Päätös

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen päätti,

että aiempi Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimitusjohtajan päätös TRE:4713/02.02.00/2017 kumotaan ja sen sijaan annetaan tämä päätös, jolla täydennetään delegointipäätöksiä seuraavasti:

Aiemmin delegointipäätöksessä TRE:70/00.02.01/20109 mainittujen vastuuhenkilöiden ohella annetaan konsernihallinnon erikseen nimetyille henkilöille (konsernijohtajan delegointipäätös) oikeus hyväksyä liikelaitosta koskevia tuloja ja menoja, kun ne liittyvät tiettyihin yhteisesti käsiteltäviin menoihin kuten, kuten esim. tilausten mukaisia tilausajolaskuja, luottokortilla tehtyjä matkoihin liittyviä matkasuunnitelmalla hyväksyttyjä menoja.

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen

Organisaatiotieto

Tampere