§ 168 Aiesopimus hankeyhteistyöhön VAU! Vauhtia uralle -työllisyyden esteiden poistamista matalan kynnyksen valmennuksella

Lataa  Kuuntele 

TRE:5219/02.04.01/2023

Päätöspäivämäärä

26.10.2023

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Iida Ruoranen, puh. 044 431 4242, etunimi.sukunimi@tampere.fi  ja Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne, puh. 040 801 2686, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

VAU! Vauhtia uralle - työllisyyden esteiden poistamista matalan kynnyksen valmennuksella -hankeyhteistyön tavoitteena on kehittää ja pilotoida toimintaa, jossa tavoitetaan ja tuetaan maahanmuuttajanaisia työllistymisen mahdollistamiseksi. Hankkeen hankekumppanina (siirron saaja) toimii Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä ja yhteistyötahoina mm. maahanmuuttajayhdistykset ja olemassa olevat toimintaa tukevat hankkeet.

Hankkeen vastuullisena toteuttajana ja hallinnoijana toimii Tampereen seudun työllistämisyhdistys Etappi ry ja hankekumppanina ja siirron saajana toimii Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä. Etappi ry vastaa hankkeen taloudesta ja projektipäällikön rekrytoinnista. Seurakuntayhtymä rekrytoi hankkeen kokoaikaisen ja osa-aikaisen ohjaajan. Molemmat edellä mainitut toimijat tarjoavat tiloja hankkeen toteutukselle sekä vastaavat asiakashankinnasta.

Tampereen kaupungin Työllisyys- ja kasvupalvelut, Kansainvälisen osaamisen palvelut ja Kansainvälisen osaamiskeskus ohjaa yhteistyössä kumppanien kanssa toiminnasta kiinnostuneita asiakkaita mukaan hankkeeseen, ilman määrällistä asiakastavoitetta ja asiakkaille toiminta on vapaaehtoista. Osaamiskeskus toimii ohjausryhmän jäsenenä. Tampereen kaupunki ei osallistu hankkeen rahoituskustannuksiin.

Työllisyysjohtajan toimivalta aiesopimuksen hyväksymiseen perustuu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan päätökseen 4.4.2023 § 58, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö, jonka mukaan työllisyysjohtaja päättää muiden kuin lautakunnan toimivaltaan kuuluvien sopimusten hyväksymisestä, lukuun ottamatta salkkuprojekteja.

Päätös

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut päättää hyväksyä aiesopimuksen VAU! Vauhtia uralle - työllisyyden esteiden poistamista matalan kynnyksen valmennuksella -hankeyhteistyöhön sopimuskumppanina.

Hanke on ehdollinen Amif-rahastosta (Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto) haettavan rahoituksen positiiviselle myönnölle. Positiivisen päätöksen myötä yhteistyöstä laaditaan erillinen sopimus toimijan kanssa.

Sopimuksen vastuuhenkilöksi työllisyys- ja kasvupalvelujen osalta nimetään palvelupäällikkö Iida Ruoranen.

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari