§ 91 Älykkäät koneet -ekosysteemin kansainvälisen kärkiaseman kirkastaminen -hankkeeseen osallistuminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3241/00.01.05/2021

Päätöspäivämäärä

28.4.2021

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvupalvelujohtaja Irene Impiö 050 539 2943, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puhelin 050 346 9603, sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupugninhallitus hyväksyi 18.1.2021 § 23 kokouksessaan Tampereen kaupungin ja työ-​ ja elinkeinoministeriön välisen innovaatiotoimintaa vahvistavan ekosysteemisopimuksen vuosille 2021-​2027. Ekosysteemisopimus tukee Tampereen kaupunkiseudun innovaatiovetoista kasvua, kilpailukykyä, elinvoimaa, työllisyyttä ja kansainvälistymistä. Toimenpiteet kohdistuvat pitkäjänteisesti strategisiin painopistealueisiin, jotka ovat sustainable industry X,​ rakennukset,​ energia ja infra -​kokonaisuus sekä digitaaliset terveysratkaisut. 

Älykkäät liikkuvat työkoneet ovat Tampereen seudun valmistavan teollisuuden maailmanlaajuisesti tunnetuin kärki sekä teknologisessa kehityksessä että viennillisesti. Toimialan yrityksillä on ympärillään suuri, mutta toistaiseksi laajamittaisesti hyödyntämätön ekosysteemipotentiaali, joka ulottuu koko Suomen laajuiseksi. Ekosysteemisopimuksen avulla ja siinä tehtävillä toimilla on tarkoitus edistää kansallisen älykkäiden koneiden yhteistoimintaa, kansainvälisyyttä ja houkuttelevuutta, sekä yhteisen tiekartan, vision ja agendan levittämistä koko älykkäiden koneiden ekosysteemiin. Älykkäät koneet -ekosysteemin kansainvälisen kärkiaseman kirkastaminen –hanke on ekosysteemisopimuksen ensimmäisen vuoden toteutussuunnitelma. Ekosysteemisopimuksen mukainen toiminta jatkuu tämän hankkeen jälkeen jatkohankkeilla, joista päätetään erikseen.

Hankkeen keskeisimpiä toimenpiteitä ovat yhteisen viestintästrategian laatiminen, yhteistyötapahtumien järjestäminen ja yhteisen toimintamallin rakentaminen. Tuloksilla vaikutetaan yritysten kilpailukykyyn ja sen kehittämisen edellytyksiin. Lisäksi vaikutetaan uusien investointien, osaajien ja yritysten houkutteluun Tampereelle. Hankkeen toimenpiteet ajoittuvat ajalle 1.3.2021-28.2.2022 ja sen toteutuksesta vastaa Business Tampere. 

Työllisyysjohtajan päätösvalta perustuu hallintosäännön § 37 kohtaan 4)  Irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinta, luovuttaminen ja vuokraus sekä sopimusten hyväksyminen lautakunnan pavun mukaisesti.

Päätös

Tampereen kaupunki sitoutuu rahoittamaan Älykkäät koneet –ekosysteemin kansainvälisen kärkiaseman kirkastaminen –hanketta 94 046 eurolla (+ alv). Hanke suoritetaan vuosien 2021 - 2022 aikana. Edellä mainittu osarahoitus maksetaan edellyttäen, että kaupunginvaltuusto myöntää tarvittavat määrärahat elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen talousarvioon vuodelle 2022.

Kustannukset osoitetaan elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen työllisyys- ja kasvupalveluihin kustannuspaikalle 154900 sis. til. 28076.

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari