§ 208 Avustusennakon maksaminen kumppanuusavustusyhteisö TITRY ry:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:8523/01.04.00/2021

Päätöspäivämäärä

9.12.2021

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Tuula Mikkonen, Puh. 040 800 4962, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelupäällikkö Tuula Mikkonen, Puh. 040 800 4962, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunta myöntää kumppanuusavustukset vuosittain tammikuussa. Vuoden 2022 kumppanuusavustukset olivat haettavina 5.9.2021 mennessä.

Jotta kumppanuusavustusyhteisö TITRY ry:n toiminta voi jatkua keskeytyksettä vuoden alusta lähtien, on sille tarkoituksenmukaista maksaa avustusennakkoa siihen saakka, kunnes lautakunta on päättänyt vuoden 2022 avustuksista ja päätös on tullut lainvoimaiseksi.

TITRY ry on kirjallisesti hakenut avustusennakon maksamista.

Avustusennakko maksetaan ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan maksetun ennakon, elleivät avustuksen edellytykset täyty tai elinvoima- ja osaamislautakunta toisin päättää.

Avustusennakon ensimmäinen erä voidaan maksaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Päätös

TITRY ry:lle maksetaan alkuvuonna 2022 tammikuusta alkaen kuukausittaista avustusennakkoa, kunnes elinvoima- ja osaamislautakunta on päättänyt vuoden 2022 kumppanuusavustuksista ja päätös on lainvoimainen.

Ennakkona maksettavan avustuksen kuukausierä on 39 250 €.

Allekirjoitus

työllisyysjohtaja Regina Saari