§ 92 Digitaalisten terveysratkaisujen innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemi TILE - hankkeen rahoittamiseen osallistuminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3060/02.02.01/2021

Päätöspäivämäärä

28.4.2021

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvupalvelujohtaja Irene Impiö 050 539 2943, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puhelin 050 346 9603, sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupugninhallitus hyväksyi 18.1.2021 § 23 kokouksessaan Tampereen kaupungin ja työ-​ ja elinkeinoministeriön välisen innovaatiotoimintaa vahvistavan ekosysteemisopimuksen vuosille 2021-​2027. Ekosysteemisopimus tukee Tampereen kaupunkiseudun innovaatiovetoista kasvua, kilpailukykyä, elinvoimaa, työllisyyttä ja kansainvälistymistä. Toimenpiteet kohdistuvat pitkäjänteisesti strategisiin painopistealueisiin, jotka ovat sustainable industry X,​ rakennukset,​ energia ja infra -​kokonaisuus sekä digitaaliset terveysratkaisut.

Tampereelle on kehittynyt monipuolinen terveysalan tutkimus-, kehitys ja testausympäristö sekä yli sadan yrityksen suuruinen terveysteknologian ja biotieteiden liiketoimintaekosysteemi. Ekosysteemillä on monipuoliset kyvykkyydet ja tarvittava mittakaava innovaatioiden ja yritysten kasvun edistämiseen sekä terveydenhuoltojärjestelmän kehittämiseen. Ekosysteemisopimuksen strategisena painopisteenä on siten edistää alueen toimijoiden yhteistyötä ja kiihdyttää kasvua vastaamalla terveysalan kolmeen keskeiseen haasteeseen: 1) Terveysdatan potentiaalin hyödyntäminen, 2) mahdollisuus innovoida aidoissa hoitoympäristöissä ja 3) ekosysteemin kehittäminen alan erityistarpeet huomioiden.

Digitaalisten terveysratkaisujen innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemi TILE –hankkeen tavoitteena on edistää alueen eri toimijoiden yhteistyötä ja kiihdyttää niiden kasvua vastaamalla keskeisiin ekosysteemisopimuksen haasteisiin:

  • Innovaatiotoiminnan edistäminen aidoissa terveysalan hoitoympäristöissä
  • Tampereen seudulla toimivan digitaalisten terveysratkaisujen liiketoimintaekosysteemin kehittäminen

Innovaatiotoiminnan edistäminen aidoissa terveysalan hoitoympäristöissä toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon kehitys- ja innovaatioyksikön kanssa.
Keskeisin osa teeman toteutusta on HealthHub 2.0 -työnimellä toimiva fasilitoitu innovaatiokonsepti Tampereen yliopistollisen sairaalan Kaupin kampuksella.

Hankkeen toinen toimenpidekokonaisuus on Tampereen seudulla toimivan digitaalisten terveysratkaisujen (ml. terveysteknologia ja biotieteet) liiketoimintaekosysteemin kehittäminen. Sen toteutuksesta vastaa Business Tampere. Tavoitteina ovat digitaalisia terveysratkaisuja palvelevien toimintaympäristöjen ja toimintatapojen kehittäminen, yhteistyön tiivistäminen sekä ekosysteemin älykäs erikoistuminen, kansainvälistyminen ja  liiketoiminnan kasvattaminen.

Työllisyysjohtajan päätösvalta perustuu hallintosäännön § 37 kohtaan 4)  Irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinta, luovuttaminen ja vuokraus sekä sopimusten hyväksyminen lautakunnan pavun mukaisesti.

 

 

 

 

Päätös

Tampereen kaupunki sitoutuu rahoittamaan Digitaalisten terveysratkaisujen innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemi TILE -hanketta 85 820 eurolla (+ alv). Hanke suoritetaan vuosien 2021 - 2022 aikana. Edellä mainittu osarahoitus maksetaan edellyttäen, että kaupunginvaltuusto myöntää tarvittavat määrärahat elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen talousarvioon vuodelle 2022.

Kustannukset osoitetaan elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen työllisyys- ja kasvupalveluihin kustannuspaikalle 154900 sis. til. 28076.

 

 

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari