§ 111 Hankintapäätös Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen asiakaslähtöisten ja vaikuttavien palveluiden kehittämisen (innovaatiokumppanuus) tarjouskilpailun osallistumishakemusvaiheesta

Lataa  Kuuntele 

TRE:3514/02.07.01/2023

Päätöspäivämäärä

24.8.2023

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Koordinaattori Outi Koivisto, puhelin 040 727 4417, sähköposti outi.koivisto@tampere.fi ja hankintalakimies Iina Kajander, puhelin 041 315 0024, sähköposti iina.kajander@dominushankinnat.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puhelin 050 346 9603, sähköposti regina.saari@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Tampereen kaupungille tamperelaisille työttömille henkilöille suunnatut valmennuspalvelut ja palvelujen kehittämisen. 

Hankintamenettelynä on hankintalain 38 §:n mukainen innovaatiokumppanuus, jossa noudatetaan hankintalain 35 §:n mukaista  neuvottelumenettelyn kulkua eri vaiheineen. 

Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. 

Hankinnan osallistumisvaiheesta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palvelussa 23.6.2023 ja osallistumispyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa.

Osallistumispyyntöön tuli määräaikaan 18.8.2023 klo 12:00 mennessä yksitoista (11) osallistumishakemusta:

- Aamos Group Oy (1644433-5)

- Barona Oy (FI28084779)

- Cimson Koulutuspalvelut Oy (2189108-4)

- Eezy Valmennuskeskus Oy (2216648-2)

- Hoivatie Oy (3160743-8)

- Live-säätiö sr (0201375-3)

- Nauha ry (0276697-4)

- Silta-Valmennusyhdistys ry (FI16185572)

- Spring House Oy (1786915-9)

- SunUra Oy (FI25817789)

- Tamora Oy (FI23143960) 

Osallistumispyynnössä esitettiin ehdokkaiden soveltuvuutta koskevat rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset.

Osallistumispyynnössä todetusti osallistumisvaiheessa mukaan otetaan kaikki ehdokkaat, jotka täyttävät osallistumispyynnössä asetetut kelpoisuusvaatimukset. 

Osallistumishakemusten tarkastusvaiheessa todettiin, että kaikki osallistumishakemuksen jättäneet ehdokkaat täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset. Kaikki osallistumishakemuksen jättäneet ehdokkaat hyväksytään mukaan neuvotteluvaiheeseen.

Hankintayksikkö tulee lähettämään Cloudia-tarjouspalvelussa neuvotteluvaiheeseen valituille toimittajille alustavan tarjouspyynnön. 

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi.

Hankinnan valmistelijana ovat toimineet Tampereen kaupungilta työllisyyspalvelujen johtaja Sari Oksanen, palvelupäällikkö Minna Salminen, palvelupäällikkö Mirva Rosholm, palvelukoordinaattori Maarit Raivio, palvelukoordinaattori Susanna Hakala ja koordinaattori Outi Koivisto. Hankinta-asiantuntijoina hankinnassa toimivat Tuomi Logistiikan toimeksiannosta kilpailutuskonsultteina Iina Kajander (OTM, VT) sekä Katariina Männistö (Osakas, OTM) / Dominus Hankinnat Oy.

Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 4.4.2023 § 58. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.4.2023 alkaen.) 

Päätös

Tampereen kaupunki päättää edetä kilpailutuksessa neuvotteluvaiheeseen päätösesityksen mukaisesti seuraavien yhdentoista (11) ehdokkaan kanssa:

- Aamos Group Oy (1644433-5)

- Barona Oy (FI28084779)

- Cimson Koulutuspalvelut Oy (2189108-4)

- Eezy Valmennuskeskus Oy (2216648-2)

- Hoivatie Oy (3160743-8)

- Live-säätiö sr (0201375-3)

- Nauha ry (0276697-4)

- Silta-Valmennusyhdistys ry (FI16185572)

- Spring House Oy (1786915-9)

- SunUra Oy (FI25817789)

- Tamora Oy (FI23143960)

 

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari