§ 84 Kasvuekosysteemien poikkileikkaavat kehittämisen kärjet -projektin yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4318/02.04.01/2022

Päätöspäivämäärä

7.6.2022

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Monna Salmi, erityisasiantuntija, puh. 041 730 5606, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 3469603, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki/Työllisyys- ja kasvupalvelut sekä Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy hakevat kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitusta Pirkanmaan liitolta Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -rakennerahasto-ohjelmasta Kasvuekosysteemien poikkileikkaavat kehittämisen kärjet 2 -projektin toteuttamiseksi. Projekti on osa Tampereen kaupungin ja valtion välistä innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta.   

Projektia koordinoi Tampereen kaupunki/Työllisyys- ja kasvupalvelut (Y-tunnus 0211675-2) ja osatoteuttajana toimii Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy (Y-tunnus 2252888-5).

Projektin koordinaattori on laatinut esityksen yhteistyösopimuksesta, jossa sopijaosapuolina ovat projektin koordinaattori ja osatoteuttaja.

Yhteistyösopimuksella sopijaosapuolet sitoutuvat toteuttamaan projektin rahoitushakemuksessa määritellyllä tavalla edellyttäen, että Pirkanmaan liitto myöntää projektille avustuksen.  Mikäli myönteistä rahoituspäätöstä ei saada, sopimus raukeaa.

Sopimus määrittelee sopijaosapuolten tehtävä, velvollisuudet ja vastuut projektissa. Sopijaosapuolet sitoutuvat sopimuksella yhdessä toteuttamaan projektin rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ja rahoittajan hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti. Tampereen kaupunki vastaa projektin koordinaattorina koko projektin taloudellisesta ja hallinnollisesta koordinoinnista ja toteuttajien välisestä yhteistyöstä.

Projektin kokonaisbudjetti on 1 600 000 €. Hankkeen osapuolet sitoutuvat kattamaan hankkeen 40 % omarahoitusosuuden. 

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy valtuuttaa yhteistyösopimuksella Tampereen kaupungin allekirjoittamaan projektin yhteisiä asiakirjoja EURA2021-järjestelmässä.

Sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jona sopijaosapuolet ovat sen allekirjoittaneet, ja sitä noudatetaan rahoituspäätöksen antopäivämäärästä alkaen.  Sopimus on voimassa siihen asti, kunnes rahoittajan mahdollisesti pyytämät loppuraportin täydennykset on toimitettu, rahoittaja on hyväksynyt loppuraportin ja rahoittajan projektia koskeva tarkastusaika on päättynyt.

Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntöön § 4 sekä delegointiliitteeseen.

Päätös

Hyväksytään liitteenä oleva Kasvuekosysteemien poikkileikkaavat kehittämisen kärjet -projektin yhteistyösopimus esityksen mukaisesti.  

Sopimus tulee voimaan ja sitoo kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari