§ 136 Muistiotositteiden laatimiseen oikeutetut henkilö​t sekä muistiotositteiden hyväksyjä Työ​llisyys-​ ja kasvupalveluissa 1.1.2023 alkaen

Lataa  Kuuntele 

TRE:8370/02.05.00/2022

Päätöspäivämäärä

21.12.2022

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Talous-​ ja hankintavastaava Ilona Sola,​ puh 040 355 8626,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi ja taloussihteeri Johanna Eskonniemi,​ puh. 041 730 6700,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari,​ puhelin 050 346 9603,​ sähköposti etunimi. sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin Taloudenhoito -​konsernimääräyksen (​12.1.2022, Dnro TRE:140/00.01.01/2022) kohdan 5.4 mukaisesti yksiköiden on laadittava listaus muistiotositteiden laatimiseen oikeutetuista henkilöistä ja ilmoitettava ne Monetran kirjanpitotiimiin. Muistiotositteen laatijan on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa ja kaupungin taloushallinnosta annettuja ohjeita.

Edellä mainitun konsernimääräyksen mukaisesti Monetra tallentaa muistiotositteiden kuukausikohtaiset koonnit Donna-järjestelmään ja yksiköiden pitää tehdä päätökset muistiotositteiden hyväksyjistä. 

Päätös

Työllisyys-​ ja kasvupalveluiden muistiotositteiden laatimiseen oikeutetut henkilöt ovat 1.1.2023 alkaen talous-​ ja hankintavastaava Ilona Sola, taloussihteeri Johanna Eskonniemi ja tulosyksikön 154245 osalta taloussihteeri Anne Lindström. 

Työllisyys-​ ja kasvupalveluiden kuukausikohtaisen muistiotositekoonnin hyväksyjänä toimii controller Pauliina Laisi.

Päätös on voimassa toistaiseksi ja tällä päätöksellä kumotaan Työllisyysjohtajan päätös 12.01.2021 § 18.