§ 136 OMA-valmentajan virkasuhteen kelpoisuusvaatimukset Työllisyys- ja kasvupalveluissa

Lataa  Kuuntele 

TRE:4767/01.02.00/2021

Päätöspäivämäärä

21.6.2021

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö-​ ja hallintopäällikkö Mia Sorri,​ puh. 041 730 0460,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari,​ puh. 050 346 9603,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

OMA-valmentajan tehtävänä on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista. Hän vastaa omien asiakkaidensa palvelutarpeen arvioinnista, työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan aktivointi- tai monialaisen työllistymissuunnitelman laatimisesta, kokeilulain mukaisten palvelujen toteuttamisesta ja ohjaamisesta palveluihin, joilla edesautetaan asiakkaiden työllistymistä sekä työllistymissuunnitelman toteutumisen seurannasta. OMA-valmentaja vastaa tarvittaessa asiakkaan osaamisen kehittämisen tarpeiden selvittämisestä sekä sopivien koulutuspolkujen rakentamisesta suhteessa työmarkkinoiden tarpeisiin. Tehtävä sisältää neuvonta- ja ohjaustehtäviä sekä yritys- ja verkostoyhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

OMA-valmentajalta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Edellytettävä tutkintovaatimus vaihtelee tehtävän sijoittumisen mukaan. 

Esitetään, että OMA-valmentajan virkasuhteen kelpoisuusvaatimukset hyvän suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon lisäksi ovat seuraavat:

  • OMA-valmentaja, jolla on vastuullaan kuntouttavan työtoiminnan palvelun asiakkaat. Kelpoisuusvaatimus Suomessa laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö (sosiaalityöntekijä, sosionomi (AMK) tai kuntoutuksenohjaaja (AMK)).
  • OMA-valmentaja. Kelpoisuusvaatimus soveltuva korkeakoulututkinto.
  • OMA-valmentaja, työkykykoordinaattori.  Kelpoisuusvaatimus soveltuva korkeakoulututkinto.
  • OMA-valmentaja, sosiaalityöntekijä, Kelpoisuusvaatimus laillistettu sosiaalityöntekijä. 

Tampereen kaupungin hallintosäännön 37 § mukaan palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa henkilöstön ottamisesta, erottamisesta ja kelpoisuusvaatimuksista palvelu- ja vuosisuunnitelman mukaisissa rajoissa lukuun ottamatta henkilöitä, jotka on konsernijohtajan päätöksellä määritelty johtavassa asemassa oleviksi. Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntöön 27.4.2021 § 87 (henkilöstöasioiden delegointimatriisi).

Päätös

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen työllisyys- ja kasvupalvelut palveluryhmän OMA-valmentajan virkasuhteen kelpoisuusvaatimuksena on hyvän suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon lisäksi seuraavat tutkinnot tehtävän sijoittumisen mukaan:

  • OMA-valmentaja, jolla on vastuullaan kuntouttavan työtoiminnan palvelun asiakkaat. Kelpoisuusvaatimus Suomessa laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö (sosiaalityöntekijä, sosionomi (AMK) tai kuntoutuksenohjaaja (AMK)).
  • OMA-valmentaja. Kelpoisuusvaatimus soveltuva korkeakoulututkinto.
  • OMA-valmentaja, työkykykoordinaattori.  Kelpoisuusvaatimus soveltuva korkeakoulututkinto.
  • OMA-valmentaja, sosiaalityöntekijä, Kelpoisuusvaatimus laillistettu sosiaalityöntekijä. 

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari