§ 47 Osaamisenhallinnan ja palvelutarpeen arvioinnin digitaaliset ratkaisut –projektin muutos

Lataa  Kuuntele 

TRE:4891/00.01.05/2020

Päätöspäivämäärä

11.2.2021

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Kehityspäällikkö Janne Taiponen, puh. 040 484 6973, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Työllisyysjohtaja on päättänyt 27.8.2020 (§ 127), että Tampereen työllisyys- ja kasvupalveluissa toteutetaan Osaamisenhallinnan ja palvelutarpeen arvioinnin digitaaliset ratkaisut –projekti ajalla 1.6.2020-31.12.2020.

Projektin taustalla on ollut työllisyys- ja kasvupalvelujen henkilöasiakaskokonaisuuden tunnistetut kehittämistarpeet asiakkuudenhallinnassa, erityisesti asiakkaiden osaamisenhallinnan, palvelutarpeiden arvioinnin sekä työmarkkinavalmiuksien kehittymiseen liittyvän mittaamisen osalta.

Projektissa toteutettiin syksyn 2020 aikana ICT-kehittämismäärärahalla laaja Deloitten esiselvitys, jonka pohjalta on tunnistettu kehitystarpeita niin asiakkuuksien hallinnassa, palvelujen ja tuottajien hallinnassa kuin toiminnan ohjaamisenkin osalta.

On perusteltua jatkaa esiselvitystä varsinaisena kehitysprojektina ja muuttaa sen nimi paremmin kehittämistyön sisältöä vastaavaksi. Kehitysprojektin nimi on Digitaaliset ratkaisut osaavan työvoiman saatavuuden ja kohtaannon edistämiseksi. Projektissa kehitetään laaja-alaisesti työllisyys- ja kasvupalvelujen asiakkuudenhallintaan liittyvää kyvykkyyttä ja rakennetaan palveluryhmän asiakkuudenhallinnan digitaalisia työkaluja yhteensopivaksi valtakunnallisen työmarkkinatorin kanssa.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 150 000 euroa. Projekti ei saa ulkopuolista rahoitusta. 

Projektia on rahoitettu vuonna 2020 Tietohallinnon keskitetystä ICT-kehittämismäärärahasta 50 000 eurolla (TRE:2345/02.05.00/2020) elinvoima ja kilpailukyky -salkun johtoryhmän 25.3.2020 käsittelyn mukaisesti. 

Projektin toteutukseen on allokoitu vuoden 2021 keskitettyä Tietohallinnon ict-kehittämismäärärahaa 50 000 euroa (TRE:869/02.05.00/2021) elinvoima ja kilpailukyky-salkun johtoryhmän 20.1.2021 käsittelyn mukaisesti.

Projektin toteuttamisaika on 1.6.2020-30.6.2023.

Projektipäällikkönä toimii Päivi Pitkäniitty

Projektiryhmään nimetään Suvi Jokela, Petri Pekkola, Sari Miettinen, Arja Kemppainen, Teuvo Moilanen, Annika Peltomaa, Takura Matswetu, Iida Ruoranen sekä Maija Niskavirta

Projektin ohjausryhmän jäseniksi nimetään Sari Oksanen (varalla Janne Taiponen), Irene Impiö (Elina Wallin), Mari Taverne (Iida Ruoranen) ja kutsutaan Arto Kahila (tietohallinto, varalla Minna Helynen).

Projektipäällikön esimiehenä toimii kehityspäällikkö Janne Taiponen. Projektiryhmän jäsenten esimiehinä toimivat heidän vakituiset esimiehensä.

Projektiin liittyvien laskujen asiatarkastus kuuluu projektipäällikölle. Projektiin liittyvien laskujen hyväksyntä projektin osalta kuuluu omistajalle (Konsernijohtajan päätös 19.12.2019 § 181). 

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön 4 §:n mukaan palveluryhmän johtaja johtaa palveluryhmänsä toimintaa ja sen organisointia ja kehittämistä.

Projektin muutosesitys on käsitelty ja hyväksytty elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtoryhmässä 16.12.2020. 

Päätös

Osaamisenhallinnan ja palvelutarpeen arvioinnin digitaaliset ratkaisut –projektia jatketaan esiselvityksen jälkeisenä kehittämisprojektina, ja projektin nimi muutetaan muotoon Digitaaliset ratkaisut osaavan työvoiman saatavuuden ja kohtaannon edistämiseksi. Projektin toteutusaikaa jatketaan 30.6.2023 saakka.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 150 000 euroa. Projekti ei saa ulkopuolista rahoitusta.

Projektipäällikkönä toimii Päivi Pitkäniitty

Projektiryhmään nimetään Suvi Jokela, Petri Pekkola, Sari Miettinen, Arja Kemppainen, Teuvo Moilanen, Annika Peltomaa, Takura Matswetu, Iida Ruoranen sekä Maija Niskavirta

Projektin ohjausryhmän jäseniksi nimetään Sari Oksanen (varalla Janne Taiponen), Irene Impiö (Elina Wallin), Mari Taverne (Iida Ruoranen) ja kutsutaan Arto Kahila (tietohallinto, varalla Minna Helynen).

Projektia on rahoitettu vuonna 2020 Tietohallinnon keskitetystä ICT-kehittämismäärärahasta 50 000 eurolla (TRE:2345/02.05.00/2020) elinvoima ja kilpailukyky -salkun johtoryhmän 25.3.2020 käsittelyn mukaisesti.    

Projektin toteutukseen on allokoitu vuoden 2021 keskitettyä Tietohallinnon ict-kehittämismäärärahaa 50 000 euroa (TRE:869/02.05.00/2021) elinvoima ja kilpailukyky-salkun johtoryhmän 20.1.2021 käsittelyn mukaisesti.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113251. Projektin SAP-tunnus on K1130_ICT_20_13.

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari