§ 137 TE-palvelu-uudistuksen palvelutuotanto ja organisoituminen Pirkanmaan alueella / Palvelustrategia -projektin toteuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6366/14.05.00/2022

Päätöspäivämäärä

21.12.2022

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Tuula Mikkonen, Puh. 040 800 4962, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelupäällikkö Tuula Mikkonen, Puh. 040 800 4962, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

 

Projektissa laaditaan palvelustrategia ja sen pohjalta syntyy vaihtoehtoja TE-palvelujen tuotannosta Pirkanmaan alueella vuoden 2025 alusta. Projektin ottaa kantaa myös TE-palvelujen järjestämiseen liittyviin vaihtoehtoihin. Palvelustrategian pohjalta kunnat saavat päätöksentekoon Pirkanmaan laajuisia vaihtoehtoja TE-palvelujen organisoitumisesta vuoden 2025 alusta. Palvelustrategian lähtökohtana ovat asiakaslähtöiset, vaikuttavat ja kustannustehokkaat TE-palvelut koko alueella työnhakijoille, työnantajille ja yrittäjiksi aikoville osana kuntien elinvoimapalveluja.

Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntöön, 4 §  kohta 1 (johtaja Rantanen 16.6.2022 § 69).

Projektiin liittyvistä hankinnoista päättää työllisyysjohtaja. 

Projektin kokonaiskustannusarvio on 195 000 €, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on 151 015 € ja Tampereen kaupungin osuus on 43 985 €. 

Projektia rahoittavat Pirkanmaan liitto enintään 100 000 euroa (PL/300/04.03.02.00.00/2022, 23.11.2022) ja Pirkanmaan muut kunnat enintään 51 015 euroa. Kaupungin rahoitusosuudesta vastaa työllisyys- ja kasvupalvelujen palveluryhmä, yhteensä 43 985 euroa.  

Projekti toteutetaan ajalla 1.10.2022 – 31.5.2023. Rahoitus on käytettävissä 31.5.2023 saakka.

Projektin operatiivinen omistaja on työllisyysjohtaja ja hanke toteutetaan Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluissa. Pirkanmaan muut kunnat ovat sitoutuneet osallistumaan hankkeen toteutukseen ja rahoitukseen.

Projektipäällikkönä toimii suunnittelupäällikkö Tuula Mikkonen. 

Taloushallinnon yhteyshenkilö on Tarja Sarkkinen.

Projektin ohjausryhmäksi kutsutaan aiemmin pormestari Ikosen päätöksellä asetettu TE-uudistuksen valmistelun ohjausryhmä (pormestari 25.11.2021, § 123). Ohjausryhmään kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskuksen edustajina ylijohtaja Juha Sammallahti, johtaja Mika Sievi-Korte ja yksikönpäällikkö Riikka Joutsensaari, Pirkanmaan TE-toimiston edustajina johtaja, vt. johtaja (palvelujohtaja) Airi Mast ja palvelujohtaja Tarja Paulaniemi, KEHA-keskuksen edustajana hallintojohtaja Kirre Palmi, Pirkanmaan kehysalueen kuntien edustajina työllisyyspäällikkö Lotta Lammi, Lempäälä,  työllisyys- ja turvallisuuspäällikkö Pekka Mansikkamäki, Ylöjärvi, elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen, Nokia ja kaupunginjohtaja Juha Kuusisto, Orivesi sekä  Pirkanmaan reuna-alueen kuntien edustajina työllisyyspalveluiden johtaja Sari Ilovuori, Valkeakoski,  kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, Sastamala ja elinvoimapäällikkö Tiina Perämäki, Virrat. Tampereen kaupungin edustajina ohjausryhmässä toimivat apulaispormestari Pekka Salmi, johtaja Teppo Rantanen (ohjausryhmän puheenjohtaja), työllisyysjohtaja Regina Saari, henkilöasiakaspalvelujen johtaja Sari Oksanen, kansainvälisen osaamisen palvelujen johtaja Mari Taverne ja kasvupalvelujohtaja Irene Impiö.

Pirkanmaan liitto on nimennyt projektin ohjausryhmään asiantuntijaksi erityisasiantuntija Tiina Haralan.

Projektipäällikön esihenkilönä toimii työllisyysjohtaja  ja taloushallinnon yhteyshenkilön esihenkilönä hänen vakituinen esihenkilönsä palvelupäällikkö Sanna Sipilä.

Menojen ja tulojen hyväksyntäoikeus ja tilaamisoikeudet projektiin liittyvissä asioissa määrittyvät projektin omistavan yksikön tilaamisoikeuksien mukaisesti. 

Projektiin liittyvien laskujen asiatarkastus kuuluu projektipäällikölle.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta. 

Projekti on käsitelty ja hyväksytty toteutukseen työllisyys- ja kasvupalvelujen johtoryhmässä 20.12.2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätös

TE-palvelu-uudistuksen palvelutuotanto ja organisoituminen Pirkanmaan alueella / Palvelustrategia -projekti toteutetaan ajalla 1.10.2022 – 31.5.2023 Tampereen työllisyys- ja kasvupalveluissa.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 195 000 €, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on 151 015 € ja Tampereen kaupungin osuus on 43 985 €. 

Projektia rahoittavat Pirkanmaan liitto enintään 100 000 euroa (PL/300/04.03.02.00.00/2022) ja Pirkanmaan muut kunnat enintään 51 015 euroa. Kaupungin rahoitusosuudesta vastaa työllisyys- ja kasvupalvelujen palveluryhmä, yhteensä 43 985 euroa.  

Rahoitus on käytettävissä 31.5.2023 saakka.

Projektin operatiivinen omistaja on työllisyysjohtaja.  

Projektipäälliköksi nimetään suunnittelupäällikkö Tuula Mikkonen. 

Projektin ohjausryhmäksi kutsutaan aiemmin pormestari Ikosen päätöksellä asetettu TE-uudistuksen valmistelun ohjausryhmä (pormestari 25.11.2021, § 123). 

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 154300 ja projektin SAP-tunnus on H1540_22_12. 

 

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari