§ 155 Tampereen vastaanottokeskuksen asiakkaiden suun terveydenhuoltopalvelujen pienhankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:4396/02.07.01/2023

Päätöspäivämäärä

12.10.2023

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Vastaanottokeskuksen johtaja Liisa Korkatti,​ puh. 040 639 7831,​ liisa.korkatti@tampere.fi, taloussihteeri Anne Lindström, puh. 040 639 7799, anne.lindstrom@tampere.fi, koordinaattori Outi Koivisto puh. 040 727 4417, outi.koivisto@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari,​ puh. 050 346 9603,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Tampereen vastaanottokeskuksen asiakkaille järjestetään terveydenhuoltopalvelut ml. suun terveydenhuollon palvelut vastaanottokeskuksen toimesta. Asiakkaat ovat joko turvapaikanhakijoita tai tilapäisen suojelun piirissä olevia asiakkaita. Maahanmuuttovirastolla ja Tampereen kaupungilla on sopimus vastaanottokeskustoiminnan järjestämisestä.  

Työllisyys- ja kasvupalvelut pyysi tarjouksia Tampereen kaupungin vastaanottokeskuksen asiakkaiden suun terveydenhuoltopalvelun hankinnasta toistaiseksi voimassa olevaksi sopimuskaudeksi.  

Hankinnan arvo alittaa hankintalain 25 § 1 mom. 3-kohdassa säädetyn kansallisen kynnysarvon. Hankintaan sovelletaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta.  

Hankintamenettelynä käytettiin Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaista rajoitettua menettelyä,​ jossa tarjouksia pyydettiin etukäteen määrätyltä joukolta yrityksiä,​ jotka arvioitiin luotettaviksi ja toimituskykyisiksi suorittamaan hankinta.  Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse 25.9.2023 viidelle (5) yritykselle, jotka olivat Tullin Suu Oy (y-tunnus 1541610-5), Hammaslääkäriasema Helmiäinen Oy (y-tunnus 3008479-4), Mehiläinen Oy / aputoiminimi Mehiläinen Hammashoitopalvelut (y-tunnus 1927556-5) , Suomen Terveystalo Oy (y-tunnus 1093863-3)  ja Coronaria Oy (y-tunnus 1752598-9). 

Tarjouksen jättivät määräaikaan 9.10.2023 klo 12 mennessä seuraavat yritykset:

Suomen Terveystalo Oy (y-tunnus 1093863-3) 

Mehiläinen Oy (y-tunnus 1927556-5) 

 

Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen 

Hankintayksikkö on tarkistanut kaikkien tarjouskilpailuun osallistuneiden tarjoajien soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä. Hankintayksikkö on tarkastanut tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset ennen hankintapäätöksen tekemistä. Kaikki tarjoajat täyttävät tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. 

 

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen 

Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

 

Tarjousten vertailu 

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa vertailuperusteena on halvin hinta.  Palveluun liittyvät laatukriteerit on huomioitu tarjouspyynnön ehdottomissa vaatimuksissa.  

Tarjousvertailu toteutettiin tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla. Vertailuhinnaltaan halvin tarjous saa täydet 10 pistettä ja muiden tarjoajien hinnat suhteutetaan vertailuhinnaltaan halvimman tarjoajan tarjoukseen. Vertailuhinta muodostuu vastaanottokeskuksen yleisimpien suun terveydenhuollon toimenpiteiden yhteenlasketusta hinnasta.  

Tarjoajien kokonaisvertailupisteet ovat seuraavat:  

Suomen Terveystalo Oy 10 pistettä (vertailuhinta 838,50 euroa)

Mehiläinen Oy 8,06 pistettä (vertailuhinta 1040 euroa)

Edellä mainitun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Suomen Terveystalo Oy (y-tunnus 1093863-3).  

Suomen Terveystalo Oy (y-tunnus 1093863-3) esitetään valittavaksi sopimuskumppaniksi.  
 

Asiakirjojen julkisuus 

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjous tulee julkiseksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ja yleisesti julkiseksi, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään kaupungin sähköisessä arkistossa. Asiakirjatiedustelut  osoitetaan osoitteeseen kirjaamo@tampere.fi.  
 

Hankinnan valmistelijana toimi vastaanottokeskuksen johtaja Liisa Korkatti.  

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.  

Sopimuksen vastuuhenkilönä toimii kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja,​ jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Mari Taverne. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii tarvittaessa yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.   

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta 50 000 euroa vuodessa eli 200 000 euroa sopimuskauden aikana. 

Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 4.4.2023 § 58. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.4.2023 alkaen.) 

Päätös

Sopimus Tampereen kaupungin vastaanottokeskuksen asiakkaiden suun terveydenhuoltopalvelun hankinnasta tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi sopimuskaudeksi Suomen Terveystalo Oy:n (Y-​tunnus 1093863-3) kanssa.    

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne.   

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta 200 000 euroa sopimuskauden aikana (arvo 4 vuoden mukaisesti laskettuna).   

Palvelun kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 154245 

Sopimus hankinnasta syntyy vasta hankintasopimuksen allekirjoituksella.  

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari