§ 135 Tiimiesimiehen virkasuhteen kelpoisuusvaatimukset Työllisyys- ja kasvupalveluissa

Lataa  Kuuntele 

TRE:4769/01.02.00/2021

Päätöspäivämäärä

21.6.2021

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö-​ ja hallintopäällikkö Mia Sorri,​ puh. 041 730 0460,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari,​ puh. 050 346 9603,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tiimiesimiehen tehtävään kuuluu valmentava esimiestyö ja lähiesimiehenä toimiminen tiimille. Tiimiesimies ohjaa ja tukee tiimin työtä sekä vastaa tiimille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, työn organisoinnista ja raportoinnista. Tiimiesimies vastaa tiiminsä toiminnan asiakaslähtöisyydestä, palveluprosessien sujuvuudesta, palvelujen laadusta ja vaikuttavuudesta, palvelujen yhteensovittamisesta muiden palvelukokonaisuuksien kanssa sekä omaan vastuualueeseensa liittyvästä sidosryhmä- ja verkostoyhteistyöstä. Tiimiesimiehen tehtävään kuuluvat työllisyyden edistämisen kuntokokeilun tehtävät tehtäväkuvan ja erillisten päätösten mukaisesti. 

Esitetään, että tiimiesimiehen virkasuhteen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvä suomen kielen suulliinen ja kirjallinen taito. 

Tampereen kaupungin hallintosäännön 37 § mukaan palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa henkilöstön ottamisesta, erottamisesta ja kelpoisuusvaatimuksista palvelu- ja vuosisuunnitelman mukaisissa rajoissa lukuun ottamatta henkilöitä, jotka on konsernijohtajan päätöksellä määritelty johtavassa asemassa oleviksi. Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntöön 27.4.2021 § 87 (henkilöstöasioiden delegointimatriisi).

Päätös

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen työllisyys- ja kasvupalvelut palveluryhmän tiimiesimiehen virkasuhteen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. 

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari