§ 193 Tilat ja tarjoilut henkilöstön pikkujouluihin -palvelun hankinta pienhankintana

Lataa  Kuuntele 

TRE:5653/02.07.01/2023

Päätöspäivämäärä

20.11.2023

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

HR-asiantuntija Merja Vänttinen-Ala p. 050 3060 433, etunimi.sukunim@tampere.fi; henkilöstöpäällikkö Mia Sorri, p. 041 7300 460, etunimi.sukunim@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, p. 050 346 9603, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut pyysi tarjouksia henkilöstön pikkujoulujen tiloista ja tarjoiluista pikkujoulukaudelle 2023. 

Hankinnan arvo alittaa hankintalain 25 § 1 mom. 1-kohdassa säädetyn kansallisen kynnysarvon. Hankintaan sovelletaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintamenettelynä käytettiin rajoitettua menettelyä, jossa tarjouksia pyydettiin kahdelta tarjoajalta. Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse seuraaville tarjoajille:

1. Hotelli Scandic Rosendahl (1447914-7)

2. Tampere-talo Oy (0706363-7)

Tarjouksen jättivät määräaikaan 7.9.2023 mennessä seuraavat yritykset (Y-tunnus yrityksen nimen perässä):

1. Hotelli Scandic Rosendahl (1447914-7)

2. Tampere-talo Oy (0706363-7)

Hankinta sisälsi seuraavat palvelut:

- tilat pikkujoulujen pitämiseksi, osallistujamääräarvio 400 henkilöä ja

- buffet-illallinen ruokajuomineen.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi: Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset vastasivat tarjouspyynnön vaatimuksia. 

Tarjousten vertailu: 

Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti hinnaltaan edullisin tarjous.

Edellä mainitun perusteella ja tilaajan tekemän arvion mukaan Tilat ja tarjoilut henkilöstön pikkujouluihin 2023 -palvelu hankitaan Hotelli Scandic Rosendahlilta (Y-tunnus 1447914-7). 

Hotelli Scandic Rosendahlin tarjous arvioitiin olevan laadultaan sopivin ja hinnaltaan halvin. 

Hankintayksikkö on tarkastanut tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset ennen hankintapäätöksen tekemistä.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen kaupungin sähköisessä arkistossa. 

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on yhteensä enintään 25000 €. 

Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. 

Sopimuksen vastuuhenkilönä toimii työllisyysjohtaja, jota vakanssia hoitaa tällä hetkellä Regina Saari.  Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii tarvittaessa yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

Työllisyysjohtajan päätösvalta perustuu hallintosäännön § 36, jonka mukaan palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta 4) irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä lautakunnan vuosisuunnitelman rajoissa. 

Päätös

Sopimus Tilat ja tarjoilut henkilöstön pikkujouluihin -palvelun hankinnasta tehdään Hotelli Scandic Rosendahlin (Y-tunnus 1447914-7) kanssa.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on yhteensä enintään 25000 €.

Tilaus voidaan tehdä, kun hankintapäätös on lainvoimainen. 

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari